Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

 

ՄԵՆՔ ԱՍՏԾՈ ԲՋԻՋՆԵ՞ՐՆ ԵՆՔ
Հեղինակ`
Պիեռ Բիտար
18 փետրվարի 2013 թ.

Բջիջը սահմանվում է որպես «կյանքի նվազագույն միավոր, որը դասակարգվում է որպես ապրող օրգանիզմ»: Ապշեցուցիչ է, մարդու մարմնում մոտ 100 տրիլիոն բջիջ կա: Հասկանալու համար, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ թիվը, պատկերացրեք, որ Աստված ամեն վայրկյան մի մարդ կամ կին է ստեղծում: Քանի՞ հոգի կստեղծվի 3 միլիոն տարում: Պատասխանն է` 100 տրիլիոնից պակաս:

Կամ Ձեզ մոտ կարող է մեկ ուրիշ հարց առաջանալ: Մենք որևէ կերպ կառավարու՞մ ենք մեր մարմնում պարունակվող այդ անթիվ-անհամար բջիջները: Ինչ-որ առումով` պատասխանն այո է: Օրինակ` երբ մոծակը խայթում է մեզ, մենք ո՛չ միայն զգում ենք դա, այլև գիտենք, թե մաշկի կոնկրետ որ մասում է դա տեղի ունեցել:

Ճիշտ այդպես, Սուրբ Գրքից մենք գիտենք, որ երբ մեղք ենք գործում, վիրավորում ենք Աստծուն: Մեր մեղքը Նրան շատ ավելի մեծ ցավ է պատճառում, քան մեզ` մոծակի խայթոցը: Նա գիտե մեղքի բնույթը և մեղք գործողի անունը: Այլ խոսքով` մեզանից յուրաքանչյուրի հոգին կապված է Աստծո հետ` ճիշտ այնպես, ինչպես մեր մարմնի բջիջներն են կապված մեր ուղեղի հետ: Ուսումնասիրելով մարդուն մենք ավելի լավ ենք հասկանում Աստծո էությունը:

Այս համեմատությունը ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ մարդն Աստծո նմանությամբ է ստեղծվել: Ծննդոց գրքի 1:26-րդ գլխում ասվում է. «Աստուած ասաց. Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով ու նմանութեամբ...»։ Վերջ ի վերջո, Նա մեր Հայրն է, և մենք Նրանից ենք շունչ ու հոգի ստացել: Ծննդոց գրքի 2:7-րդ գլխում գրված է. «...նրա դէմքին կենդանութեան շունչ փչեց, եւ մարդն եղաւ կենդանի էակ:» Աստծո շունչը մեր մեջ է, ուստի մենք կրում ենք Նրա գենը:

Մոծակի խայթոցից ավելի վատն այն է, երբ բջիջը քաղցկեղի բջջի է վերածվում ու ձևափոխում իրեն շրջապատող բջիջները` ուռուցք առաջացնելով: Երբ մարդ մեղք է գործում, հետո զղջում է ու թողություն խնդրում, Աստված ներում է նրան: Բայց եթե մարդ շարունակում է առանց զղջալու կամ ապաշխարելու մեղք գործել և ուրիշներին էլ գայթակղել կամ ստիպել, որ իր հետ մեղք գործեն, նա իր հոգին հավիտենական մահվան է դատապարտում:

Չնայած հրեշտակապետ Լյուցիֆերի ամբարտավանությունը մղեց նրան նախանձել Աստծուն և ձգտել Նրա նման դառնալ, Աստված կներեր նրան, եթե նա զղջար իր արարքի համար ու թողություն խնդրեր: Բայց Լյուցիֆերը հրեշտակների երրորդ մասին համոզեց, որ կարող են իրենք էլ Աստծո նման դառնալ, եթե իր ետևից գան: Դրա արդյունքը եղավ Լյուցիֆերի անկումը, որը դարձավ սատանա, և նրա հետևորդների անկումը, որոնք դարձան խավարի կամ չարքերի հրեշտակները: Նրանք բոլորը հավիտենական մահվան դատապարտվեցին:

Երբ բջիջները քաղցկեղի են վերածվում, վիրաբույժը կտրում ու դեն է նետում դրանք: Դրան հակառակ` Աստված չի ցանկանում, որ մարդն Իրենից բաժանվի ու դժոխք նետվի: Նա ուզում է, որ մարդը շարունակի Իր մեջ մնալ, ինչպես Նա ասում է Հովհաննեսի ավետարանի 15:4-րդ գլխում. «Մնացէ՛ք իմ մէջ, եւ ես՝ ձեր մէջ. ինչպէս ճիւղը, որ ինքն իրեն չի կարող պտուղ տալ, եթէ որթատունկի վրայ հաստատուած չլինի, նոյնպէս եւ դուք՝ եթէ իմ վրայ հաստատուած չլինէք:» Հովհաննեսի ավետարանի 15:6-րդ գլխում Նա ասում է նաև. «Եթէ մէկը իմ վրայ հաստատուած չէ, նա ճիւղի նման դուրս կը նետուի եւ կը չորանայ, եւ այն կը հաւաքեն ու կրակը կը նետեն, եւ կ'այրուի:»

Վերը բերվածի իմաստ այն է, որ մենք պետք է միշտ հիշենք, որ մեզ ամենակարող Աստծո, Արքաների արքայի և Տերերի տիրոջ զավակները լինելու բախտ է վիճակվել: Մենք պետք է հնազանդ լինենք և պատվենք Նրա սուրբ անունը` ինքներս սուրբ լինելով: Մենք պետք է նաև խուսափենք մեղք գործելուց, որը Նրան ցավ ու տառապանք է պատճառում: Աստված մեզանից յուրաքանչյուրին ավելի է սիրում, քան ցանկացած այլ բան, որ ստեղծել է: Նա իր անհուն սերն ապացուցեց, երբ աշխարհ եկավ Հիսուս Քրիստոսի մարմնում` որպես մարդ արարած, և կրեց բոլոր հնարավոր նվաստացումները, որ մարդը կարող է կրել` գառան նման խաչի վրա Իր թանկարժեք արյունը թափելով, որպեսզի մաքրի մեզ մեր բոլոր մեղքերից: Նա ուզում էր, որ մենք նոր Ադամ և Եվա դառնանք` Սուրբ Հոգով ծնված (կրկին ծնված), որպեսզի Նրա կողքին հավերժական կյանքով ապրենք Իր Թագավորությունում:

 ------ o ------

ՀԵՏԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նրանք, ովքեր կարծում են, որ վերը շարադրվածը պետք է տարածել, կարող են տպել այն հանդեսներում, թերթերում, եկեղեցական թերթիկների վրա և այլն: «Մենք Աստծո բջիջնե՞րն ենք» գրությունը կարելի է նաև էլեկտրոնային տեսքով տարածել` էլեկտրոնային հաղորդագրություններով և համացանցում զետեղելով:

 

 

 

 
  

Մեր Տիրոջ կյանքը

Ներածություն 1 - Ավետիսը 2 - Հիսուսի ծնունդը 3 - Փախուստը Եգիպտոս
4 - Տաճարում՝ վարդապետների հետ 5 - Առաջին 4 աշակերտները 6 - Հարսանիքը Կանայում 7 - Հիսուսը հարություն է տալիս այրի կնոջ որդուն
8 - 5000 հոգու կերակրելը 9 - Վերջին ընթրիքը 10 - Հուդայի մատնությունը 11 - Հիսուսի նվաստացումը
12 - Խաչելությունը և մահը 13 - Հիսուսի հարությունը 14 - Համբարձումը Ինչպես տարածել Աստծո Խոսքը

Հարցազրույց (2011)

Պիեր Բիտարը իր ստուդիայում

ՀԱՍԿԱՆԱԼ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սուրբ Երրորդության հայտնությունը կտավի ﬕջոցով
Սուրբ Երրորդությունը
ՄԵՆՔ ԱՍՏԾՈ ԲՋԻՋՆԵ՞ՐՆ ԵՆՔ

Տեսագրությունը (2018)

Քրիստոսը հավերժությունից մինչեւ վերջի ժամանակ


 
  
Pierre Bittar պատկերասրահ
Գլխավոր Էջ