Pierre Bittar Γάλλος ιμπρεσιονιστής καλλιτέχνης  
 

 

Η Αγία Τριάδα

Η αμφιβολία είναι εχθρός της Πίστης. Εάν δεν διαλυθεί, θα μεγαλώσει στο μυαλό μας και θα καταστρέψει την πίστη μας. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγουμε αυτή την καταστροφή είναι να κάνουμε ερωτήσεις και να επιδιώκουμε πειστικές απαντήσεις που θα μπορούν να διαλύσουν τις αμφιβολίες μας.

Τι είναι η τριαδικότητα του Θεού;

Η χριστιανική πίστη βασίζεται στην Αγία Τριάδα, η οποία είναι: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και τα τρία μαζί είναι ο Ένας και Μοναδικός Θεός. Ένας τριαδικός Θεός.

Η ανθρώπινη κατανόηση ή οι γλώσσες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες να εκφράσουν την ομορφιά και την απεραντοσύνη του Ενός, αλλά τριαδικού Θεού.

Ο καλύτερος τρόπος για να επεξηγήσουμε ένα πολύπλοκο θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα απλό παράδειγμα που μπορεί να γίνει κατανοητό, στη συνέχεια, να το αναπτύξουμε και να το προσαρμόσουμε σταδιακά στο κύριο θέμα.

Το παράδειγμα των 3 κεριών

Εικόνα

Θεός

Υπάρχει μία φλόγα αν και υπάρχουν τρία κεριά. Η ουσία της φλόγας είναι:
θερμότητα και
φως.

Υπάρχει ένας Θεός αν και έχει τη τριαδικότητα του Πατέρα, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Η ουσία του Θεού είναι:

Αγάπη
=
Θερμότητα και
Σοφία
=
Φως.

 

     

Τα 3 κεριά μπορούν να είναι είτε μία φλόγα ή μπορεί να είναι ξεχωριστά και κάθε ένα θα έχει την ίδια ουσιά της θερμότητας και του φωτός, η οποία είναι μοναδική για τη φλόγα.

Ωστόσο, αν και το 1ο κερί έχει φλόγα, το 2ο κερί έχει φλόγα, το 3ο κερί έχει φλόγα, αλλά όταν είναι ενοποιημένα έχουν μόνο μία φλόγα.

 
Πατέρας, Υιός, Άγιο Πνεύμα
 
Πατέρας, Υιός, Άγιο Πνεύμα

Η Αγία Τριάδα μπορεί να ενοποιηθεί σε ένα Θεό ή μπορεί να διαχωριστεί και κάθε ένα θα έχει την ίδια ουσία της αγάπης και της σοφίας, η οποία είναι μοναδική για το Θεό.

Συνεπώς, αν και
ο Πατέρας είναι Θεός,
ο Υιός είναι Θεός,
το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός,
αλλά όταν είναι ενωμένοι, υπάρχει ένας και μοναδικός Θεός.

     

Ομοίως ένα από τς 3 κεριά μπορεί να διαχωριστούν. Για παράδειγμα, ένα κερί μπορεί να διαχωριστεί για να θερμάνει και να φωτίσει ένα άλλο δωμάτιο που βρίσκεται στο σκοτάδι για κάποιο διάστημα.

Αυτό το κερί μπορεί να επιστρέψει τότε στην κεντρική φλόγα και να στείλει μια άλλη φλόγα για να την αντικαταστήσει με σκοπό
να διατηρήσει τη ζεστασιά και το φως του συγκεκριμένου δωματίου που είχε ήδη προετοιμαστεί για να φύγει από το σκοτάδι.

Όταν ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος (Ησαΐας 9:16) «ὅτι παιδίον ἐγενήθη... καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ... Θεὸς
ἰσχυρός... πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.» Δείτε επίσης, τους πίνακες 1 και 2 του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Γέννησης του Ιησού
στη Ζωή του Κυρίου μας)

Πριν επιστρέψει στον Πατέρα του, ο Ιησούς υποσχέθηκε να στείλει τον Παράκλητο Άγιο Πνεύμα) στο κατά Ιωάννην 15:26 «ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ.»


Αφού κατανοήσουμε καλά την παραπάνω επεξήσηγη της Αγίας Τριάδας που είναι ο Θεός, ας πάμε να διαβάσουμε μερικούς στίχους από την Παλαιά Διαθήκη, καθώς και από τη Νέα Διαθήκη σχετικά με την Αγία Τριάδα.

Στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται σε εμάς στην αρχή της πρώτης σελίδας ως εάν να ήθελε να κατανοήσουμε ευθύς εξαρχής ποιός είναι.

Στη Γένεση 1:1-3:

  1. Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
  2. ...καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
  3. καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς.

Όπως μπορούμε να δούμε:

Ο Θεός (ο Πατέρας) αναφέρεται στον 1ο στίχο, το Πνεύμα του Θεού (το Άγιο Πνεύμα) στο 2ο στίχο και ο Λόγος του Θεού (εἶπεν ὁ Θεός) στο 3ο στίχο. Λόγος του Θεού = Ιησούς

Όταν ο Θεός μιλά σε πληθυντικό αριθμό χρησιμοποιώντας αντωνυμίες όπως ημέτερος, ημάς, και ημών, εννοείται ότι μιλά η Αγία Τριάδα - Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα.

Ορισμένοι μπορεί να νομίσουν ότι η χρήση αντωνυμιών όπως ημέτερος, ημάς και ημών, αναφέρεται στο Θεό και στους αγγέλους Του. Αυτό δεν μπορεί να είναι αληθές, καθώς οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού και δεν είναι δημιουργοί. Έτσι, όταν ο Θεός λέει, «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν», με το ημετέραν αναφέρεται φυσικά στον Ιησού και το Άγιο Πνεύμα που από κοινού αποτελούν την Αγία Τριάδα.

Ας διαβάσουμε τώρα ορισμένους στίχους από την Παλαιά Διαθήκη, στους οποίους ο Θεός χρησιμοποιεί αυτές τις αντωνυμίες στον πληθυντικό.

בְּרֵאשִׁית1:26
Και ειπεν ο θεος, Ας καμωμεν ανθρωπον κατ' εικονα ημων, καθ' ομοιωσιν ημων· και ας εξουσιαζη επι των ιχθυων της θαλασσης και επι των πετεινων του ουρανου και επι των κτηνων και επι πασης της γης και επι παντος ερπετου, ερποντος επι της γης.

 

בְּרֵאשִׁית 3:22
Και ειπε Κυριος ο Θεος, Ιδου, εγεινεν ο Αδαμ ως εις εξ ημων, εις το γινωσκειν το καλον και το κακον· και τωρα μηπως εκτεινη την χειρα αυτου, και λαβη και απο του ξυλου της ζωης, και φαγη, και ζηση αιωνιως·

 

בְּרֵאשִׁית 11:7
ελθετε, ας καταβωμεν και ας συγχυσωμεν εκει την γλωσσαν αυτων, δια να μη εννοη ο εις του αλλου την γλωσσαν.

 

Ησαΐας 6:8
Και ηκουσα την φωνην του Κυριου, λεγοντος, Τινα θελω αποστειλει, και τις θελει υπαγει δια ημας; Τοτε ειπα, Ιδου, εγω, αποστειλον με.


Στην Καινή Διαθήκη, ορισμένοι στίχοι εξηγούν καταστάσεις στις οποιίες η Αγία Τριάδα - Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα αναφέρονται μαζί.

 

Ματθαῖον 28:19
Πορευθεντες λοιπον μαθητευσατε παντα τα εθνη, βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του Πατρος και του Υιου και του Αγιου Πνευματος,

 

Ματθαῖον 3:16-17
16 Και βαπτισθεις ο Ιησους ανεβη ευθυς απο του υδατος· και ιδου, ηνοιχθησαν εις αυτον οι ουρανοι, και ειδε το Πνευμα του Θεου καταβαινον ως περιστεραν και ερχομενον επ' αυτον· 17. και ιδου φωνη εκ των ουρανων, λεγουσα· Ουτος ειναι ο Υιος μου ο αγαπητος, εις τον οποιον ευηρεστηθην

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την Αγία Τριάδα. Αν δεν γίνει αυτό, ορισμένοι στίχοι της Αγίας Γραφής θα είναι δυσκολονόητοι. Ακολουθούν μερικοί από αυτούς.

Ησαΐας 7:14
Δια τουτο ο Κυριος αυτος θελει σας δωσει σημειον ιδου, η παρθενος θελει συλλαβει και γεννησει υιον, και θελει καλεσθη το ονομα αυτου Εμμανουηλ.

Το όνομα Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. (Εμ=με, μαν=εμάς, Θεός=ουάλ)

Σχόλιο: Στον παραπάνω στίχο, ο Ησαΐας κάλεσε τον Ιησού Θεό. Τώρα που κατανοούμε γιατί ο Ιησούς αποκαλέστηκε Θεός (επειδή, αν διαχωριστεί από την Αγία Τριάδα, ο Ιησούς είναι Θεός)

 

Ησαΐας 9:6
Διοτι παιδιον εγεννηθη εις ημας, υιος εδοθη εις ημας· και η εξουσια θελει εισθαι επι τον ωμον αυτου· και το ονομα αυτου θελει καλεσθη Θαυμαστος, Συμβουλος, Θεος ισχυρος, Πατηρ του μελλοντος αιωνος, Αρχων ειρηνης.

Σχόλιο: Η αναφορά στον Ιησού ως «πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» αποτελεί επιβεβαίωση ότι η Αγία Τριάδα είναι ένας Θεός που έχει την ίδια ουσία, είναι το ένα μέσα στο άλλο.

 

Ησαΐας 25:9
Και εν εκεινη τη ημερα θελουσιν ειπει, Ιδου, ουτος ειναι ο Θεος ημων· περιεμειναμεν αυτον και θελει σωσει ημας· ουτος ειναι ο Κυριος· περιεμειναμεν αυτον· θελομεν χαρη και ευφρανθη εν τη σωτηρια αυτου.

Σχόλιο: Εκτός από Θεό και Κύριο, ο Ησαΐας αποκαλεί τον Ιησού Σωτήρα.

 

Ησαΐας 40:3
Φωνη βοωντος εν τη ερημω, Ετοιμασατε την οδον του Κυριου. ευθειας καμετε εν τη ερημω τας τριβους του Θεου ημων.

Σχόλιο: Ο Ησαΐας προέβλεπε εδώ την αναγγελία του ερχομού του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

 

Γιάννης 1:1-5
Εν αρχη ητο ο Λογος, και ο Λογος ητο παρα τω Θεω, και Θεος ητο ο Λογος. 2. Ουτος ητο εν αρχη παρα τω Θεω. 3. Παντα δι' αυτου εγειναν, και χωρις αυτου δεν εγεινεν ουδε εν, το οποιον εγεινεν. 4. Εν αυτω ητο ζωη, και η ζωη ητο το φως των ανθρωπων. 5. [] Και το φως εν τη σκοτια φεγγει και η σκοτια δεν κατελαβεν αυτο.

Σχόλιο: Στην αρχή του Ευαγγελίου του, ο Ιωάννης μίλησε για τον Θεό Πατέρα και τον Θεό Υιό. Αποκάλεσε τον Ιησού ως λόγο γιατί χωρίς λόγο δεν έγινε τίποτα. («Γεννηθήτω», είπε και έτσι έγινε. - Βλ. Γένεση) Ο Ησαΐας αποκάλεσε επίσης τον Ιησού το φως που σημαίνει επίσης σοφία.

 

Γιάννης 10:30
Εγω και ο Πατηρ εν ειμεθα

Σχόλιο: Αυτό αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της Αγίας Τριάδας σε έναν Θεό. Επιβεβαιώνει επίσης αυτό που είχε πει ο Ησαΐας, ότι ο Ιησούς είναι «ο πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

 

Γιάννης 14:6
Λεγει προς αυτον ο Ιησους· Εγω ειμαι η οδος και η αληθεια και η ζωη· ουδεις ερχεται προς τον Πατερα, ειμη δι' εμου.

Σημαντική σημείωση: Αυτό το μήνυμα είναι για όσους πιστεύουν στον Θεό, αλλά όχι στην Αγία Τριάδα, την τριαδικότητα του Θεού. Χωρίς τον Ιησού δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, συνεπώς δεν υπάρχει Θεός. (Εάν αυτό δεν έχει γίνει ακόμα σαφές, παρακαλούμε ξαναδιαβάστε πάλι την επεξήγηση της Αγίας Τριάδας παραπάνω).

 

Γιάννης 14:8-11
8 Λεγει προς αυτον ο Φιλιππος· Κυριε, δειξον εις ημας τον Πατερα και αρκει εις ημας. 9 Λεγει προς αυτον ο Ιησους· Τοσον καιρον ειμαι μεθ' υμων, και δεν με εγνωρισας, Φιλιππε; οστις ειδεν εμε ειδε τον Πατερα· και πως συ λεγεις, Δειξον εις ημας τον Πατερα; 10 Δεν πιστευεις οτι εγω ειμαι εν τω Πατρι και ο Πατηρ ειναι εν εμοι; τους λογους, τους οποιους εγω λαλω προς υμας, απ' εμαυτου δεν λαλω· αλλ' ο Πατηρ ο μενων εν εμοι αυτος εκτελει τα εργα. 11 Πιστευετε μοι οτι εγω ειμαι εν τω Πατρι και ο Πατηρ ειναι εν εμοι· ει δε μη, δια τα εργα αυτα πιστευετε μοι.

Σχόλιο: Ο Ιησούς έκανε σαφές την Αγία Τριάδα, δηλαδή την τριαδικότητα του Θεού, εκτός αυτού τόνισε το γεγονός ότι ο ερχομός Του ανάμεσά μας ήταν για να αποκαλύψει επίσης τον κρυμμένο και αόρατο Θεό.

 

Για να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της Αγίας Τριάδας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ότι ο Θεός έχει δώσει μαρτυρίες στους ακόλουθους στίχους του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου.

1 Γιάννης 5:11-13
11 Και αυτη ειναι μαρτυρια, οτι ζωην αιωνιον εδωκεν εις ημας ο Θεος, και αυτη η ζωη ειναι εν τω Υιω αυτου. 12 Οστις εχει τον Υιον εχει την ζωην· οστις δεν εχει τον Υιον του Θεου, την ζωην δεν εχει. 13 Ταυτα εγραψα προς εσας τους πιστευοντας εις το ονομα του Υιου του Θεου, δια να γνωριζητε οτι εχετε ζωην αιωνιον, και δια να πιστευητε εις το ονομα του Υιου του Θεου.

 
  

Η ζωή του Κυρίου μας

Εισαγωγή 1 - Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 2 - Η γέννηση του Ιησού 3 - Φυγή στην Αίγυπτο
4 - Ο δωδεκαετής Ιησούς στο Ναό 5 - Οι 4 πρώτοι μαθητές 6 - Ο γάμος στην Κανά 7 - Ο Ιησούς ανασταίνει τον γιο της χήρας
8 - Σίτιση 5000 ανθρώπων 9 - Ο Μυστικός Δείπνος 10 - Η προδοσία του Ιούδα 11 - Ο εμπαιγμός του Ιησού
12 - Σταύρωση και θάνατος 13 - Η ανάσταση του Ιησού 14 - Η ανάληψη Διάδοση του Λόγου

Συνέντευξη βίντεο (2011)

Ο Pierre Bittar ζωγραφίζει στο Στούντιό του

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ Η Αρπαγή
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Η Αγία Τριάδα αποκαλύπτεται μέσα από πίνακα ζωγραφικής
Η Αγία Τριάδα
Ειμαστε Κυτταρα Του Θεου
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΙΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ ΤΟΥ
Η ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ

Παρουσίαση βίντεο (2018)

ΧΡΙΣΤΟΣ από την αιωνιότητα στο τέλος του χρόνου


 
  
Γκαλερί Pierre Bittar
Αρχική Σελίδα