Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

 

 

23 listopada 2011 r.

Obraz nr 14

Wniebowstąpienie

Wniebowstąpienie zakłada, że ludzkie ciało Jezusa zostało wzięte do nieba. Wniebowstąpienie Chrystusa nastąpiło 40 dni po Jego zmartwychwstaniu. Jezus 40 dni spędził na nauczaniu swoich wyznawców, a swoim Apostołom powiedział, że otrzymają moc Ducha Świętego i będą głosić Jego nowinę na całym świecie.

Wniebowstąpienie

Łukasza 24:50-53
50 I wywiódł je precz aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje błogosławił im.
51 I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do nieba.
52 A oni pokłoniwszy mu się, wrócili się do Jeruzalemu z radością wielką.
53 I byli zawsze w kościele, chwaląc i błogosławiąc Boga. Amen.
   

Koniec czasów

Koniec czasów jest bliski. Kiedy nadejdzie, wtedy ci, którzy umarli w Chrystusie, i ci, którzy będą żyli i wierzyli, że Jezus Chrystus jest naszym Bogiem i Zbawcą, że umarł, trzeciego dnia powstał z martwych i wstąpił do niebios, także powstaną z martwych ciałem i spotkają się z Panem.

A tak mówi Biblia:

1 Tes 4:16-17
16 Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
17 Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem.

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa