Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

 

 

21 września 2011 r.

Obraz nr 5

Pierwszych 4 Uczniów

Jezus miał około 30 lat, kiedy rozpoczęła się Jego posługa. Po tym, jak przyjął chrzest od Jana Chrzciciela (patrz Mt 3:13-16), został wyprowadzony na pustynię, aby być kuszonym przez diabła. Po trwającym 40 dni i 40 nocy poście Jezusa, diabeł kilkakrotnie próbował Go kusić, nie udało mu się to jednak i opuścił Chrystusa. (Patrz Mt 4:1-11) Gdy Jezus dowiedział się o uwięzieniu Jana Chciciela, zaczął głosić kazania i szukać swoich uczniów.

Pierwszych czterech Uczniów

Mateusza 4:18-22
18 A gdy Jezus chodził nad morzem Galilejskiem, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zapuszczali sieć w morze; albowiem byli rybitwy.
19 I rzekł im: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybitwami ludzi.
20 A oni zaraz opuściwszy sieci, szli za nim.
21 A postąpiwszy stamtąd, ujrzał drugich dwóch braci, Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, poprawiających sieci swoje, i wezwał ich.
22 A oni wnetże opuściwszy łódź i ojca swego, poszli za nim.
 

*rybitwami ludzi.

Ponieważ ryby są głodne i ciągnie ich do pożywienia, rybacy mogą je złowić. Podobnie, ludzie są głodni prawdy i przyjdą do uczniów Jezusa, aby zdobyć tę prawdę, którą jest Jezus Chrystus. (Patrz J 18:37)

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa