Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

 

CZY JESTEŚMY KOMÓRKAMI BOGA?
Autor:
Pierre Bittar
18 lutego 2013 r.
 

Zgodnie z definicją komórka to najmniejsza jednostka organizmów żywych uznana za żywy byt. Ludzkie ciało składa się z około 100 bilionów żywych komórek. Aby przybliżyć wielkość tej liczby, wyobraźmy sobie, że w każdej sekundzie Bóg stwarza mężczyznę lub kobietę. Ilu ludzi zostanie stworzonych w ciągu 3 milionów lat? Odpowiedź brzmi – mniej niż 100 bilionów.

Teraz w głowie może pojawić się kolejne pytanie. Czy mamy kontrolę nad tak wielką liczbą komórek naszego ciała? W pewien sposób tak. Kiedy ukąsi nas komar – na przykład – nie tylko czujemy jego ukąszenie, ale potrafimy dokładnie wskazać miejsce na skórze, gdzie nastąpiło.

Podobnie – jak mówi Pismo – gdy grzeszymy, ranimy Boga. Cierpienie Boga z powodu naszych grzechów jest o wiele bardziej dotkliwe niż nasze po ukąszeniu komara. Bóg zna naturę naszego grzechu i wie, kto go popełnił. Innymi słowy, dusza każdego z nas jest połączona z Bogiem – tak jak komórki naszego ciała połączone są z naszym umysłem. Odkrywając nasze ludzkie zdolności, lepiej poznajemy istotę Boga.

To porównanie to kolejne potwierdzenie, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. W Księdze Rodzaju 1:26 czytamy: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam...” Bóg jest przecież naszym Ojcem i nasza dusza pochodzi od Niego. W Księdze Rodzaju 2:7 czytamy: „... i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”. Nosimy w sobie tchnienie Boga, więc nosimy też Jego geny.

O wiele gorszym zjawiskiem od ukąszenia komara jest powstawanie komórek rakowych, które zmieniają chorobowo otaczające komórki i tworzą guz. Gdy człowiek grzeszy, ale żałuje za grzechy i prosi o przebaczenie, Bóg mu wybacza. Jednak jeśli człowiek nadal grzeszy i nakłania lub zmusza innych do popełniania grzechów razem z nim, a nie żałuje za nie, jego dusza zostaje skazana na wieczne potępienie.

Po tym jak archanioł Lucyfer, kierując się pychą i zazdrością, zapragnął być jak Bóg, Bóg wybaczyłby mu, gdyby Lucyfer wykazał skruchę i prosił o przebaczenie. Jednak zamiast żałować za grzechy, Lucyfer przekonał jedną trzecią aniołów, że gdy pójdą za nim, będą jak Bóg. Upadek Lucyfera był efektem tej próby sił. Lucyfer stał się Szatanem, a jego wyznawcy aniołami ciemności i demonami. Zostali skazani na wieczne potępienie.

Gdy komórki rakowe tworzą guz, chirurg usuwa go i wyrzuca do śmieci. Bóg czyni inaczej – nie chce, aby człowiek został od Niego oddzielony i skazany na Piekło. Chce, aby człowiek w Nim pozostał, jak czytamy w Ewangelii św. Jana 15:4 „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie, – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie”. W Ewangelii św. Jana (15:6) Bóg mówi: „Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie”.

Powyższe słowa uczą nas, że zawsze musimy pamiętać, że bycie dzieckiem wszechmogącego Boga – Króla królów i Pana nad panami – to dla nas przywilej i zaszczyt. Powinniśmy okazywać pokorę i czcić Jego święte imię, dążąc do świętości. Musimy powstrzymać się od czynienia zła, które sprawia Mu ból. Bóg kocha każdego z nas bardziej niż cokolwiek innego, co stworzył. Dowodem Jego wielkiej miłości było Jego ziemskie wcielenie w osobie Jezusa Chrystusa, który przyjął wszelkie rodzaje poniżenia, przelewając swoją świętą krew na Krzyżu jak baranek, aby zmyć wszystkie nasze grzechy. Chciał, abyśmy na nowo narodzili się w Duchu Świętym jako Adam i Ewa, i mogli cieszyć się wiecznością u Jego boku w Królestwie Niebieskim.

------ o ------

POSTSCRIPTUM
Osoby, które czują, że powyższą wiadomość należy rozpowszechnić na większą skalę, mogą publikować ją w czasopismach, gazetach, biuletynach kościelnych itp. Tekst „Czy jesteśmy komórkami Boga?” można również przesyłać pocztą elektroniczną lub publikować na stronach internetowych.

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa