Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

 

 

28 września 2011 r.

Obraz nr 6

Wesele w Kanie

Wesele w Kanie było punktem zwrotnym w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zaproszono wielu ludzi. To było wydarzenie towarzyskie. W tamtych czasach uroczystości weselne mogły trwać kilka dni. Ważne, aby zdać sobie sprawę, że jeśli na weselu zabrakłoby jedzenia lub wina, byłoby to powszechną hańbą i kompromitacją dla gospodarza.

Wesele w Kanie

Jana 2:1-11
1 A dnia trzeciego było wesele w Kanie Galilejskiej, i była tam matka Jezusowa.
2 Wezwany też był i Jezus i uczniowie jego na ono wesele.
3 A gdy nie stało wina, rzekła matka Jezusowa do niego: Wina nie mają.
4 Rzekł jej Jezus: Co ja mam z tobą, niewiasto? jeszczeć nie przyszła godzina moja.
5 Rzekła matka jego sługom: Cokolwiek wam rzecze, uczyńcie.
6 I było tam sześć stągwi kamiennych, postawionych według oczyszczenia żydowskiego, biorących w się każda dwie albo trzy wiadra.
7 Rzekł im Jezus: Napełnijcie te stągwie wodą; i napełnili je aż do wierzchu.
8 Tedy im rzekł: Czerpajcież teraz, a donieście przełożonemu wesela. I donieśli.
9 A gdy skosztował przełożony wesela onej wody, która się stała winem, (a nie wiedział, skąd by było; lecz słudzy wiedzieli, którzy wodę czerpali), zawołał on przełożony oblubieńca;
10 I rzekł mu: Każdy człowiek pierwej daje wino dobre, a gdy sobie podpiją, tedy podlejsze; a tyś dobre wino zachował aż do tego czasu.
11 Tenci początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, a objawił chwałę swoję; i uwierzyli weń uczniowie jego.

Jezus nie miał pewności, że Jego godzina nadeszła. Z drugiej strony, Jego matka, Maryja była pewna. Wiedziała, że był gotów, inaczej nie powiedziałaby Mu, że nie mają już wina. Było to zachętą dla Niego, by uczynił cud. Jezus jej odpowiedział «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Jego odpowiedź nie była niegrzeczna ani pozbawiona szacunku. Nazywając swoją matkę niewiastą, zwrócił się do niej z szacunkiem – w tych czasach powszechnie używano tego zwrotu. Maryi nie przekonała odpowiedź Jezusa: «Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» W tym momencie Jezus mógł się zawahać ze względu na możliwość rozczarowania swoich nowych uczniów (Piotra, Andrzeja, Jana, Jakuba i Filipa), którzy byli obecni, jeśli cud by się nie dokonał. Ale bez cienia zawahania Jezus zwrócił się do sług:«Napełnijcie stągwie wodą», a cud się dokonał w momencie, kiedy mówił «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!»

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa