Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

 

7 września 2011 r.

Obraz nr 3

Niedługo po przyjściu na świat Jezusa król Herod usłyszał o narodzinach Mesjasza, na którego Żydzi czekali kilka wieków. Powinien był czuć dumę i splendor, że to historyczne i głoszone od setek lat boskie wydarzenie, na które oczekiwał prawie cały lud Izraela, miało miejsce podczas jego panowania. A jednak niepokoił się i martwił możliwością utraty tronu. Wydał rozkaz – obejmujący Betlejem i okolice – zabicia wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia – wieku obliczonego na podstawie przekazanych mu wieści.

Uwaga: Pełna opowieść znajduje się w Ewangelii wg. św. Mateusza 2:1-23

Ucieczka do Egiptu

Ucieczka do Egiptu

 

Mateusza 2:13 - 14
13 A gdy oni odeszli, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstawszy, weźmij to dzieciątko i matkę jego, a uciecz do Egiptu, a bądź tam, aż ci powiem; albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zatracił.
14 Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu;

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa