Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

Życie naszego Pana

 
 

Wprowadzenie

 
 

Pierre prosił Boga w swoich modlitwach, aby pozwolił mu służyć jako narzędzie do głoszenia Słowa Bożego. Bóg wysłuchał tych modlitw i zlecił mu namalowanie Ewangelii. Odpowiadając na to wezwanie, w styczniu 2011 roku Pierre zaczął malować cykl obrazów Życie Jezusa Chrystusa inspirowany Ewangelią. Prowadzony Bożą ręką i z Jego pomocą, Pierre czyni postępy i ukończy ten monumentalny projekt na początku 2012 roku. Wszelka chwała Panu.

Na pierwszym piętrze swojej Galerii Pierre postanowił otworzyć Muzeum, które będzie stale otwarte dla wszystkich zwiedzających. 14 malowideł (213 x 152 cm) zawiśnie na ścianach pierwszego piętra w kolejności od Zwiastowania do Wniebowstąpienia. Obrazy te nie będą dostępne w sprzedaży, ale możliwe jest zamówienie wydruków giclee w dowolnych wymiarach.

 
     
  Pierre Bittar - Obrazy biblijne  
 

Powyższe zdjęcie przedstawia Pierre`a w swoim attelier podczas pracy nad tym projektem. Pokaz ten jest wyjątkowy i bezprecedensowy z dwóch powodów.

  1. Malowidła biblijne do tej pory występowały jedynie w malarstwie klasycznym i akademickim. Po raz pierwszy w historii malarz impresjonista maluje Ewangelię żywymi kolorami poza plenerem.
  2. Będzie to jedna z tych rzadkich wystaw, na której znajdą się olejne obrazy ilustrujące całe życie naszego Pana – narodziny, dzieciństwo, posługę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie – namalowane przez jednego artystę.

Od teraz do oficjalnego otwarcia Muzeum Pierre`a Bittara, jeden z obrazów z cyklu Życie naszego Pana będzie wystawiony w oknie Galerii, a na stronie Pierre`a Bittara będą pojawiać się aktualne informacje o postępie prac nad projektem. Obrazy będą wystawiane po jednym co kilka tygodni w następującycm porządku:

1) Zwiastowanie Jego narodziny
2) Narodziny Jezusa Jego narodziny
     
3) Ucieczka do Egiptu Jego dzieciństwo
4) W światyni z doktorami Jego dzieciństwo
     
5) Pierwszych 4 Uczniów Jego posługa
6) Wesele w Kanie Jego posługa
7) Jezus wskrzesza syna wdowy Jego posługa
8) Nakarmienie 5000 ludzi Jego posługa
     
9) Ostatnia Wieczerza Ostanie Dni Jezusa
10) Zdrada Judasza Ostanie Dni Jezusa
11) Upokorzenie Jezusa Ostanie Dni Jezusa
12) Ukrzyżowanie i Śmierć Ostanie Dni Jezusa
13) Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Ostanie Dni Jezusa
14) Wniebowstąpienie Ostanie Dni Jezusa

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa