Pierre Bittar francuski malarz impresjonista  
 

 

 

26 października 2011 r.

Obraz nr 10

Zdrada Judasza została przepowiedziana w proroctwie Starego Testamentu, jak mówią słowa poniższego Psalmu.
Ps 41:9 – Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.

 

Zdrada Judasza

Zdrada Judasza

Mateusza 26:36-48
36 Tedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano Gietsemane, i rzekł uczniom: Siądźcież tu, aż odszedłszy, będę się tam modlił.
37 A wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smęcić i tęsknić.
38 Tedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcież tu, a czujcie ze mną.
39 A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeźli można, niech mię ten kielich minie; a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.
40 Tedy przyszedł do uczniów, i znalazł je śpiące, i rzekł Piotrowi: Takżeście nie mogli przez jednę godzinę czuć ze mną?
41 Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; duchci jest ochotny, ale ciało mdłe.
42 Zasię po wtóre odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeźli mię nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola twoja.
43 A przyszedłszy, znalazł je zasię śpiące; albowiem oczy ich były obciążone.
44 A zaniechawszy ich, znowu odszedł i modlił się po trzecie, też słowa mówiąc.
45 Tedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: Śpijcież już i odpoczywajcie; oto się przybliżyła godzina, a Syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
46 Wstańcie, pójdźmy! oto się przybliżył ten, który mię wydaje.
47 A gdy on jeszcze mówił, oto Judasz, jeden z dwunastu, przyszedł, a z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami, od przedniejszych kapłanów i starszych ludu;
48 Ale ten, który go wydawał, dał był im znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, tenci jest; imajcież go.

Zasadnicze pytania dotyczące zdrady Judasza brzmią:

Pytanie: Czy Judasz jest odpowiedzialny za swój czyn?

Odpowiedź: Tak. Podczas Ostatniej Wieczerzy (Mt 26:24) Jezus powiedział „lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.

Pytanie: Jednak na początku tego wersetu (Mt 26:24) Jezus powiedział także „Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane”. Wydaje się, że tak zostało zapisane, więc musiało się wydarzyć bez względu na wszystko.

Odpowiedź: Prawdą jest, że Bóg wiedział o zdradzie Judasza. W istocie wiedział już o tym, zanim Judasz się narodził. Musimy pamiętać o tym, że Bóg jest poza panowaniem czasu i przestrzeni. Zna każdy najmniejszy element przyszłości każdego z nas. Ale nie możemy mylić dwóch pojęć: że Bóg o tym wie i że Bóg to czyni. Bóg dał nam wolną wolę, i nie będzie na nią wpływać. Judaszowi też była dana wolna wola – jak każdemu z nas. Judasz dokonał wyboru, aby zdradzić Jezusa, Bóg o tym wiedział, co również znaczy, że było tak zapisane oraz że Bóg mógł temu zapobiec. Jednak w tym przypadku Bóg złamałby przymierze wolnej woli, które z nami zawarł, a tego nigdy nie zrobi.

Pytanie: Czy oznacza to, że nie wolno nam wierzyć w nasze przeznaczenie?

Odpowiedź: Nasze przeznaczenie zależy od nas do pewnego stopnia, ponieważ nie mamy kontroli nad biegiem wypadków, klęsk żywiołowych, wojen ani żadnych innych katastroficznych wydarzeń w przyszłości, ale wszystko, co robimy z własnej woli, składa się na nasze przeznaczenie. Bóg istotnie zna nasze przeznaczenie, ale nie wpływa na nasze decyzje. Bóg dał nam wolną wolę, i zawsze będzie ją szanował.

 

 
 
Życie naszego Pana
Wprowadzenie 1 - Zwiastowanie 2 - Narodziny Jezusa 3 - Ucieczka do Egiptu
4 - W światyni z doktorami 5 - Pierwszych 4 Uczniów 6 - Wesele w Kanie 7 - Jezus wskrzesza syna wdowy
8 - Nakarmienie 5000 ludzi 9 - Ostatnia Wieczerza 10 - Zdrada Judasza 11 - Upokorzenie Jezusa
12 - Ukrzyżowanie i Śmierć 13 - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 14 - Wniebowstąpienie Głoszenie Słowa Bożego

Wywiad wideo (2011)

Pierre Bittar maluje w swoim Studio

ROK POCHW
ZROZUMIEĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ
Objawienie Trójcy Świętej w obrazie
Trójca Święta
Czy Jesteśmy Komórkami Boga?

Prezentacja wideo (2018)

CHRYSTUS od Wieczności do Końca Czasu


 
  
Galeria Pierre`a Bittara
Strona domowa