Pierre Bittar - Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

 

23 Kasım 2011

Resim No. 14

Göğe Yükselişi

Göğe Yükseliş İsa'nın insan olarak göğe yükseldiği anlamına gelir. Göğe yükselişi dirilişinden 40 gün sonra gerçekleşti. Bu 40 günü kendisine inananlara ve Havarileri'ne Kutsal Ruh'un gücünü almaları ve böylece Mesajını tüm dünyaya yaymaları amacıyla tebliğde bulunarak geçirdi.

Göğe Yükselişi

Luka 24:50-53
50 İsa onları kentin dışına, Beytanyanın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı.
51 Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.
52 Öğrencileri O'na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler.
53 Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'ya şükrediyorlardı.
   

Kıyamet Günü

Yakın bir tarihte gerçekleşecek olan kıyamet gününde İsa'ya inanarak ölenler ile hâlâ yaşayan ve Mesih İsa'nın Tanrımız ve Kurtarıcımız olduğuna, öldükten üç gün sonra dirilip göğe yükseldiğine inananlar da göğe yükselip Rabbimiz ile buluşacak.

İncil şöyle diyor:

1. Selanikliler 4:16-17
16 Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek.
17 Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa