Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

 

TANRI’YA OLAN İNANCIM
hazırlayan
Pierre Bittar
Haziran 2013

 

Ön Söz

Hepimiz farklı bireyleriz. İnancımız aldığımız din eğitimine göre değişir, ancak en önemlisi de canımıza ve bilincimize göre farklılık gösterir.

Bazıları kendilerine söyleneni hiç sorgulamadan kabul ederken, bazılarının inanması için ikna edilmeleri gerekir. Ve elbette Tanrı’yı umursamayanlar veya O’na inanmayanlar da vardır.

Ben Hristiyan olarak büyüdüm ve Kendi’ni Mesih İsa’da göstermiş tek bir Tanrı’ya inanıyorum. Küçükken iyi bir Hristiyanlık eğitimi aldım, bu da Hristiyan inancını benimsememe yardımcı oldu, ancak yukarıda açıkladığım gibi, ben inanması için ikna edilmesi gerekenlerdenim.

Tanrı’ya O’nu anlamama yardımcı olması için dua ettim. O da bana inancımı başkalarına yayma fırsatını bahşetti. Dualarıma yanıt verdiğinde yıl 2011’di. Benden İsa Efendimiz’in hayatını resmetmemi istedi. O günden bu yana inançlarımı kaleme dökme konusunda bana ilham verdi. Önce resmetme misyonumun hikâyesini bir kitapta topladım. Daha sonra bana Kendisi ve bizimle ilgili yazıları yazma konusunda ilham verdi. Bu yazılarım "www.pierrebittar.com" adresinde 17 dilde yayınlandı. Bu yazılarımı "God & Us" (Tanrı ve Biz) adlı bir kitapçıkta topladım.

Aşağıdaki "Tanrı’ya Olan İnancım" adlı yazı O’na olan inancımı özetlemektedir. Belki de hâlâ Tanrı’nın kim olduğunu arayan bazı kişilere ışık tutabilir.

------------- o ------------

TANRI’YA OLAN İNANCIM

Kendi’ni yerde ve gökte yarattıklarına Mesih aracılığıyla gösteren yüce, ebedi ve görünmez tek bir Tanrı’ya inanıyorum.

Tanrı’nın sadece Tanrı’nın bağrından ve ebediyetten gelen Mesih aracılığıyla Cennet’teki meleklerine ve yeryüzündeki kullarına göründüğüne inanıyorum. Mesih yeryüzüne Tanrı’nın Sözü olarak ve Tanrı’nın Ruhu’nun gücüyle geldi, O her şeyi yarattı ve hiçbir şey O’nun Sözü olmadan yaratılmadı. O yaratılan her şeye hayat verdi.

Söz’ün Mesih İsa’da vücut bulduğuna, yani Mesih’in Kurtarıcı olduğuna inanıyorum. İsa Tanrı’nın Ruhu’nun gücüyle Meryem Ana’dan doğdu. Bizlere Tanrı’yı göstermek ve canlarımızı ve ruhlarımızı ebedi ölümden kurtarmak için yeryüzüne geldi. O insanların aşağılamalarını tevazu ile kabul etti. Tıpkı bir kuzu gibi Kendi’ni feda etti ve bizim günahlarımızı silmek için çarmıhta kanını akıttı. Öldü, gömüldü, üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi ve sonsuza kadar Tanrı’nın sağında oturacak.

Mesih İsa’nın bizi bırakıp göğe yükseldikten sonra O’nun yerine Kutsal Ruh’unun gönderildiğine ve O’na inanların içinde olacağına inanıyorum. Ve nihayet kıyamet günü geldiğinde İsa bütün azametiyle yaşayanları ve ölüleri yargılamaya gelecek ve sadık kulları O’nunla birlikte Krallığı’nda sonsuza kadar yaşamaya davet edecek.

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
 
Pierre Bittar Gallery
Home Page