Pierre Bittar Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

 

21 Eylül 2011

Resim No. 5

İlk 4 Öğrenci

İsa'nın peygamberliği başladığında yaklaşık 30 yaşındaydı. Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildikten sonra (bkz. Matta 3:13-16) İblis tarafından denenmek üzere çöle götürüldü. 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra İblis aklını çelmeye çalıştıysa da başarılı olamadı ve İsa'yı bırakıp gitti. (Bkz. Matta 4:1-11) İsa Vaftizci Yahya'nın hapse atıldığını duyunca vaaz vermeye ve öğrenciler aramaya başladı.

İlk Dört Öğrenci

Matta 4:18-22
18 İsa, Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı.
19 Onlara, ‹‹Ardımdan gelin›› dedi, ‹‹Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.››*
20 Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler.
21 İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebediyle birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı.
22 Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
 

*insan tutmak.

Balıklar aç olduğu için yemden etkilenirler, böylece balıkçılar onları yemle yakalayabilir. Aynı şekilde insanlar da doğru olana açlardır ve İsa'daki doğruları öğrenmek için İsa'nın öğrencilerine geleceklerdir. (Bkz. Yuhanna 18:37)

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa