Pierre Bittar Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

 

28 Eylül 2011

Resim No. 6

Kana'da Düğün

Kana'daki düğün Rabbimiz Mesih İsa için bir dönüm noktasıydı. Düğüne birçok kişi katıldı. Bu toplumsal bir olaydı. O zamanlarda düğün törenleri günlerce sürüyordu. Yiyecek veya şarabın bitmesinin ev sahibi için herkese rezil olma ve utanç verici bir duruma düşme anlamına geldiği bilinmelidir.

Kana'da Düğün

Yuhanna 2:1-11
1 Üçüncü gün Celile'nin Kana Köyü'nde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı.
2 İsa'yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı.
3 Şarap tükenince annesi İsa'ya, ‹‹Şarapları kalmadı›› dedi.
4 İsa, ‹‹Kadın, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi›› dedi.
5 Annesi hizmet edenlere, ‹‹Size ne derse onu yapın›› dedi.
6 Yahudiler'in geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan altı taş küp vardı.
7 İsa hizmet edenlere, ‹‹Küpleri suyla doldurun›› dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular.
8 Sonra hizmet edenlere, ‹‹Şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün›› dedi. Onlar da götürdüler.
9 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırdı.
10 Ona şöyle dedi: ‹‹Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar›› dedi, ‹‹Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.››
11 İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celile'nin Kana Köyü'nde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O'na iman ettiler.

İsa saatinin gelip gelmediğinden emin değildi. Öte yandan annesi Meryem buna emindi. Oğlunun hazır olduğunu biliyordu, yoksa O'na şaraplarının kalmadığını söylemezdi. Bu O'nun mucize gerçekleştirmesi için bir teşvikti. İsa'nın ‹‹Kadın, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi.» demesi buna inanmadığını gösterir. Yanıtı ne kaba ne de saygısızcaydı. Annesine Kadın demesi o zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılan bir saygı ifadesiydi. İsa'nın «Benim saatim daha gelmedi.» sözlerinden Meryem ikna olmadı. Bu nedenle hizmet edenlere «Siz ne derse onu yapın.» dedi. O anda İsa eğer mucize gerçekleşmezse düğüne katılan yeni öğrencilerini (Petrus, Andreus, Yuhanna, Yakup ve Filipus) hayal kırıklığına uğratma ihtimali nedeniyle tereddüt edebilirdi. Ama İsa hiç tereddüt etmeden hizmet edenlere küpleri suyla doldurmalarını söyledi ve «Şimdi biraz alıp şölen başkanına götürün» dediğinde mucize gerçekleşti.

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa