Pierre Bittar - Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

7 Eylül 2011

Resim No. 3

İsa'nın doğumundan sonra Kral Hirodes Yahudiler'in yüzyıllardır beklediği Mesih İsa'nın doğduğunu duydu. Gerçekleşeceği yüzyıllar önce haber verilen ve İsrail halkının çoğu tarafından beklenen bu tarihi ve ilahi olayın kendi hükümdarlığı sırasında meydana gelmesinden onur ve gurur duymalıydı. Ama o tahtını kaybetmekten korktu. Beytlehem ve civarında 2 yaşındaki veya daha küçük bütün erkek çocukların öldürülmesini buyurdu. Bu yaş sınırı kendisine verilen bilgilere göre hesaplanmıştı.

Not: Hikayenin tamamı Matta 2:1-23'te anlatılmaktadır.

Mısır'dan Çıkış

Mısır'dan Çıkış

 

Matta 2:13-14
13 Yıldızbilimciler gittikten sonra Rabb'in bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek, ‹‹Kalk!›› dedi. ‹‹Çocukla annesini al, Mısıra kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.››
14 Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı.

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa