Pierre Bittar - Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

 

16 Kasım 2011

Resim No. 13


Hz. İsa'nın Cesedine İlişkin Kehanet

İşaya 53:9 “O'na kötülerin yanında bir mezar verildi, ama öldüğünde zenginin yanındaydı...”

İsa'nın ölümünden 700 yıl önce haber verilen bu olayın gerçekleştiği Matta 27:57-60'da bildirilmiştir.

57 Akşama yakın Aramatya'dan İsa'nın öğrencilerinden biri olan Yusuf adında zengin bir adam çıkageldi.
58 Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi ve Pilatus cesedin ona verilmesini buyurdu.
59 Yusuf cesedi aldı, temiz bir beze sardı
60 ve taştan kendi elleriyle oyduğu yeni mezarına koydu. Mezarın önüne büyük bir taş koyup gitti.

 

İsa'nın Dirilişi

İsa'nın Dirilişi


Yuhanna 20:11-18
11 Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı.
12 Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayakucunda oturuyordu.
13 Meryem'e, ‹‹Kadın, niçin ağlıyorsun?›› diye sordular. Meryem, ‹‹Rabbim'i almışlar›› dedi. ‹‹O'nu nereye koyduklarını bilmiyorum.››
14 Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama O'nun İsa olduğunu anlamadı.
15 İsa, ‹‹Kadın, niçin ağlıyorsun?›› dedi. ‹‹Kimi arıyorsun?›› Meryem O'nu bahçıvan sanarak, ‹‹Efendim›› dedi, ‹‹Eğer O'nu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip O'nu alayım.››
16 İsa ona, ‹‹Meryem!›› dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice, ‹‹Rabbuni!›› dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir.
17 İsa, ‹‹Bana dokunma!›› dedi. ‹‹Çünkü daha Baba'nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babam'ın ve sizin Babanız'ın, benim Tanrım'ın ve sizin Tanrınız'ın yanına çıkıyorum.››
18 Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, ‹‹Rabbi gördüm!›› dedi. Sonra Rabb'in kendisine söylediklerini onlara anlattı.

İsa'nın ölümü ve dirilişiyle ilgili önceden söylenen birçok şey de gerçekleşti. Örneğin:

Matta 12:40, “Yunus, nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa İnsanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır.”

İsa'nın Öğrencileri onlara Dirilişi hakkında söylediklerini tamamen unutmuşa benziyor. Yuhanna 2:18-19 ‘Yahudi yetkililer İsa'ya, “Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir belirti göstereceksin?” diye sordular.” İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.” Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi ve yıkmadan kastı ölüp tekrar dirilmekti.

Matta 16:21, “Bundan sonra İsa, kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı.”

Matta 17:22-23, İsa ölümünü ve dirilişini ikinci kez haber verdi. Celile'de bir araya geldiklerinde İsa onlara, “İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek. Öldürülecek, ama üçüncü gün dirilecek” dedi. Öğrenciler buna çok kederlendiler.”

Ayrıca Matta 20:17-19'da İsa ölümünü ve dirilişini üçüncü kez haber verdi. ‘Şimdi İsa Yeruşalim'e gidiyordu. Yolda on iki öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi: “Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da O'nu ölüm cezasına çarptıracaklar. O'nunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için O'nu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.”

İnşallah Mesih İsa'nın ölümünü ve dirilişini hiç unutmayız ve buna hep inanırız, çünkü buna inanmamız için gereklidir ve aşağıdaki ayette vurgulanmıştır.

Romalılar 10:9 “İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın.”


 

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa