Pierre Bittar Fransız Empresyonist Ressam  
 
Kutsal Üçleme

Şüphe İnancın düşmanıdır. Şüpheler dağıtılmazsa zihnimizde büyür ve inancımızı yok eder. Bunu önlemenin en iyi yolu sorular sormak ve şüphelerimizi giderecek kadar ikna edici cevaplar aramaktır.

Kutsal Üçleme nedir?

Hristiyan inancı Kutsal Üçlemeye dayanır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu üçü Tek ve Yegane Tanrı'dır. Üçü tek bir Tanrı'dır.

İnsanların aklı veya dilleri Tek Tanrı'nın güzelliğini ve enginliğini açıklamada zorlanmaktadır.

Karmaşık bir konuyu açıklamanın en iyi yolu anlayabileceğimiz basit bir örnek kullanmak, sonra onu geliştirmek ve ana konuya yavaş yavaş uyarlamaktır.

3 Mum Örneği

Şekil

Tanrı

Üç mum olsa da tek bir ışık vardır. Alevin özü:
sıcaklık ve
ışıktır.

Üç Mum

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesine sahip olsa da tek bir Tanrı vardır. Tanrının özü:

Sevgi
=
Sıcaklık
Bigelik
=
Işık

 

     

3 mum tek bir alev olabilir veya ayrılabilir ve her biri aleve özgü aynı sıcaklık ve ışık özüne sahip olacaktır.

Bu nedenle 1. mumun, 2. mumun ve 3. mumun kendi alevleri olsa da bunlar birleştirilince tek bir alev olur.

Baba, Oğul, Kutsal Ruh
 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh
 
Baba, Oğul, Kutsal Ruh

Kutsal Üçleme tek bir Tanrı'da birleştirilebilir veya ayrılabilir ve her biri Tanrı'ya özgü olan aynı sevgi ve bilgelik özüne sahip olacaktır.

Bu nedenle
Baba Tanrı'dır,
Oğul Tanrı'dır,
Kutsal Ruh Tanrı'dır,
ancak bunlar birleşince sadece tek bir Tanrı vardır.

     

Aynı şekilde 3 mumdan biri de ayrılabilir. Örneğin bir mum diğer mumların arasından alınıp bir süredir karanlık olan bir odaya götürülerek burayı ısıtıp aydınlatabilir.

Bu mum daha sonra merkezi alevin olduğu diğer mumarın yanına yere götürülür
ve bu mumun yerine bu odadaki sıcaklığı ve ışığı devam ettirmek amacıyla başka bir mum götürülür.

3 Mum

Tanrı'nın Oğlu insan olduğunda (İşaya 9:16) “Çünkü bize bir çocuk doğacak…ve O'nun adı… Güçlü
Tanrı, Ebedi Baba olacak.” Ayrıca Rabbimiz'in Hayatındaki 1 ve 2
nolu İsa'nın Gelişinin Haber Verilişi ve Doğumu resimlerine bakınız

İsa Babası'na dönmeden önce Kutsal Ruh'u Yardımcı olarak göndereceğinin sözünü vermişti. Yuhanna 15:26 “Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek.”


Yukarıdaki Tanrı'nın Kutsal Üçlemesi açıklamasını iyice anladıktan sonra hem Eski Ahit'ten hem de Yeni Ahit'ten Tanrı'nın Kutsal Üçlemesi ile ilgili bazı ayetleri okuyalım.

Eski Ahit'te Tanrı ilk sayfanın başında kim olduğunu söyler ve O'nu o şekilde anlamamızı ister.

Oluşum 1:1-3:

  1. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.
  2. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu.
  3. Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu.

Gördüğümüz gibi:

Tanrı (Baba) 1. ayette, Tanrı'nın Ruhu (Kutsal Ruh) 2. ayette ve Tanrın'ın Sözü (Tanrı'nın söylediği) 3. ayette belirtilir. Tanrının Sözü = İsa

Tanrı bizi, bizim veya biz gibi çoğul ifadeler kullandığında Kutsal Üçleme'nin konuştuğu anlaşılır - Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

Bazıları bizi, bizim ve biz gibi çoğul zamirlerin Tanrı ve meleklerini ifade ettiğini düşünebilir. Bu doğru olamaz çünkü melekler yaratıcı değil Tanrı'nın yaratıklarıdır. Dolayısıyla Tanrı ”Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dediğinde Kendi ve Kendimize kelimeleri kesinlikle Kutsal Üçleme'yi oluşturan ve Tanrı ile olan İsa ve Kutsal Ruhu ifade etmektedir.

Şimdi de Tanrı'nın bu çoğul zamirleri kullandığı Eski Ahit'ten bazı ayetleri okuyalım.

Oluşum 1:26
Tanrı, ‹‹İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım›› dedi, ‹‹Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.››

 

Oluşum 3:22
Sonra, ‹‹Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu›› dedi. ‹‹Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli.››

 

Oluşum 11:7
‹‹Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar.››

 

İşaya 6:8
Sonra Rabbin sesini işittim: ‹‹Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?›› diyordu. ‹‹Ben! Beni gönder›› dedim.


Yeni Ahit'te bazı ayetler Kutsal Üçleme - Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan birlikte bahsedilen durumları açıklar.

 

Matta 28:19
Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin.
Diğer bazı ayetlerde Kutsal Üçleme ortaya çıkar.

 

Matta 3:16-17
16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhu'nun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. 17. Göklerden gelen bir ses, ‹‹Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum›› dedi.

Kutsal Üçleme'yi anlamak önemlidir. İyice anlaşılmazsa İncil'in bazı ayetleri karmaşık gelebilir. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.

İşaya 7:14
Bundan ötürü Rabb'in kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.

Immanuel Tanrı bizimledir demektir. (Im=ile, man=bizim, Tanrı=u’al)

Yorum: Yukarıdaki ayette İşaya İsa'ya Tanrı der. Şimdi İsa'ya neden Tanrı dendiğini anlıyoruz (çünkü Kutsal Üçlemeden ayrılırsa İsa Tanrı'dır)

 

İşaya 9:6
Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

Yorum: İsa'ya ebedi Baba demek Kutsal Üçleme'deki Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un her birinin tek öze sahip Tek Tanrı olduğunu doğrular.

 

İşaya 25:9
O gün diyecekler ki, ‹‹İşte Tanrımız budur; O'na umut bağlamıştık, bizi kurtardı. RAB O'dur, O'na umut bağlamıştık, O'nun kurtarışıyla sevinip coşalım.››

Yorum: İşaya İsa'ya Tanrı ve Rabb'in yanı sıra Kurtarıcı Mesih de der.

 

İşaya 40:3
Şöyle haykırıyor bir ses: ‹‹Çölde RABB'in yolunu hazırlayın, bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.››

Yorum: İşaya Vaftizci Yahya'nın İsa'nın gelişini haber vereceğini bildiriyor.

 

Yuhanna 1:1-5
Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 2. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. 3. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. 4. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. 5. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

Yorum: İncil'in başında Yuhanna Baba Tanrı ve Oğul Tanrı hakkında konuşuyor. İsa'ya Söz diyor çünkü söz olmadan hiçbir şey yapılamaz. (Ol dedi ve oldu. - Bkz. Oluşum) İşaya İsa'ya ayrıca bilgelik anlamına gelen Işık da demektedir.Olsun dedi ve oldu.

 

Yuhanna 10:30
Ben ve Baba biriz.

Yorum: Bu da Kutsal Üçleme'nin tek bir Tanrı'da olduğunu doğrular. Ayrıca İşaya'nın söylediğini de doğrular: «İsa ebedi Baba'dır.»

 

Yuhanna 14:6
İsa, ‹‹Yol, gerçek ve yaşam Benim›› dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.»

Önemli Not: Bu mesaj Tanrı'ya inananlar fakat Kutsal Üçleme'yi kabul etmeyenler içindir. İsa olmadan Kutsal Üçleme ve dolayısıyla Tanrı olmaz. (Bu yeterince açık değilse lütfen Kutsal Üçleme'nin yukarıdaki açıklamasına bakınız.)

 

Yuhanna 14:8-11
8. Filipus, ‹‹Ya Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter›› dedi. 9. İsa, ‹‹Filipus›› dedi. ‹‹Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, ‹Bize Babayı göster› diyorsun? 10. Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. 11. Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.

Yorum: İsa Kutsal Üçleme'yi çok net bir şekilde açıklamıştır, ayrıca bizde görünmeyen ve saklı olan Tanrı'yı ortaya çıkarmak için aramıza geldiğini de vurgulamaktadır.

 

Çok önemli olan bu Kutsal Üçleme konusuna noktayı koymak için lütfen Tanrı'nın Yuhanna'nın aşağıdaki ayetlerinde neye tanıklık ettiğini dikkatli bir şekilde okuyunuz.

1 Yuhanna 5:11-13
11 Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır. 12. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. 13. Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa