Pierre Bittar - Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

 

9 Ekim 2011

Resim No. 12

Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü

Mesih İsa'nın Çarmıha Gerilmesi


Yuhanna 19: 16-27
16 Bunun üzerine Pilatus İsa'yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.
17 Askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası -İbranicede Golgota- denilen yere çıktı.
18 Orada O'nu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı.
19 Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: NASIRALI İSA, YAHUDİLER'İN KRALI.
20 İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudiler'in birçoğu okudu.
21 Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatusa, ‹‹ ‹Yahudilerin Kralı› diye yazma›› dediler. ‹‹Kendisi, ‹Ben Yahudiler'in Kralıyım dedi› diye yaz.››
22 Pilatus, ‹‹Ne yazdımsa yazdım›› karşılığını verdi.
23 Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. İsa mintanıyla kaldı. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı.
24 Birbirlerine, ‹‹Bunu yırtmayalım›› dediler. ‹‹Kime düşecek diye kura çekelim.›› Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu: ‹‹Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler.›› Bunları askerler yaptı.
25 İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu.
26 İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, ‹‹Kadın*, işte oğlun!›› dedi.
27 Sonra öğrenciye, ‹‹İşte, annen!›› dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı.

* Grekçe’de Kadın kelimesi saygısızlık ifade etmez.

Meryem’in içini acıtan oğlunun aşağlanması, işkence görmesi ve şimdi de çarmıha gerilmesiydi. Tapınakta Simus bunun olacağını şu sözlerle haber vermişti: «Meryem’in kalbine adeta bir kılıç saplanacak.» (Luka 2:35).

Yuhanna 19:26-27 iki nedenden ötürü çok önemlidir.

  1. İlki, İsa'nın Meryem'in tek çocuğu olduğunun kanıtı olmasıdır, çünkü kızkardeşleri ya da erkek kardeşleri olsaydı onun geçimini sağlarlardı ve en azından İsa'nın çarmıha gerilmesi sırasında yanında olurladı.
  2. İkinci nedeni ise İsa'nın çarmıhtaki son yedi cümlesinden üçüncüsü olmasıdır. Bu üçüncü cümle İsa'nın annesine «O senin oğlun» ve Yuhanna'ya «O da senin annen» diyerek annesine sahip çıkacak kişi hakkıdaki endişelerinin ötesinde bir önem taşır. Kimse Yüce Tanrı'nın İsa gökteyken annesine sahip çıkmayacak kadar güçlü olmadığına inanmaz. Bu cümlenin tek mantıklı açıklaması şudur: Bize karşı ve özellikle annesini kaybetmiş ya da annesi olmayanlara karşı olan merhameti bize teselli olmuştur, bizler İsa'nın Yuhanna'ya söylediklerini aslında hepimize söylediğini biliyoruz. Meryem hepimizin anasıdır.

Kutsal Bakire Meryem'in ilahi olmadığı hepimiz gibi yaratıldığı bir hakikat. Ancak şu nedenlerden ötürü sıradan bir kadın değildir.

  1. Tanrı bir günahkarla birlikte olamaz. Hepimiz İncil'de cennetten kovulan melek olan İblis'in hikayesini biliyoruz (bkz. İşaya 14:12-15) Tanrı İblis'i ve ona tapanları yeryüzüne attıysa bunun tek nedeni İblis'in Tanrı'nın yarattığı biri olarak ilk günah olan kıskançlığı işlemesidir. Tanrı İsa'yı 9 ay karnında taşımak için bir günahkarı seçmezdi.
  2. İsa'nın Geleceğini Haber Verirken (Bkz. Resim No.1 (Luka 1:26-38) Cebrail ona: “Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir.” dedi.

BİR TÖVBE DUASI

HER ŞEYE KADİR OLAN YÜCE TANRIM

TENEZZÜL EDİP MESİH İSA'NIN BEDENİNDE İNSAN OLDUN. KUTSAL
IŞIĞIN BİZİ EBEDİ ÖLÜMDEN KURTARMAK İÇİN RUHLARIMIZIN VE
KALPLERİMİZİN KARANLIĞINI AYDINLATMAYA GELDİ. BİZ YERYÜZÜNDE SEN'İ
TAKDİS ETMEK YERİNE HAKİR GÖRÜP İNKAR ETTİK VE SENİ ÇARMIHA GERDİK. ŞİMDİ BİLE EMİRLERİNE UYMAYARAK SEN'İ HER GÜN ÇARMIHA GERİYORUZ. AMA SEN BİTMEYEN SEVGİN VE BAĞIŞLAYICILIĞIN İLE BİZLERİ GÜNAHLARIMIZDAN ARINDIRMAK İÇİN KANINI AKITMAYI KABUL ETTİN.

BABA, AMELLERİMDE, DÜŞÜNCELERİMDE VE SÖZLERİMDE EMİRLERİNE
UYMAYARAK SENİ ÜZÜYORUM. MERHAMETİNİ HAK ETMEDİĞİMİ
BİLİYORUM. SEN'DEN BİLDİĞİM VE BİLMEDİĞİM GÜNAHLARIMI AFFETMENİ
İSTİYORUM. KALBİMİ KURTARICI İSA'YA AÇIYORUM. ŞU ANDAN
İTİBAREN BANA YOL GÖSTERMENİ İSTİYORUM. BUGÜNDEN İTİBAREN
SÖZÜNÜ DİNLEMEYE VE EMİRLERİNE UYMAYA SÖZ VERİYORUM.
KANINI ÇARMIHA AKITARAK BANA EBEDİ YAŞAMI BAHŞETTİĞİ İÇİN
İSA'YA TEŞEKKÜR EDERİM.

AMİN

 

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa