Pierre Bittar Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

 

5 Ekim 2011

Resim No. 7

İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor

Lazarus İsa'nın ölümden dirilttiği üç kişiden ilkidir. İsa diriltmeden önce Lazarus dört gündür ölüydü. Bir kişinin ne kadar zamandır ölü olduğu Tanrı için fark etmez. O, nasıl veya ne zaman öldüğüne bakmaksızın ölmüş herkesi diriltebilir. Matta 27: 50-53, “Ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler.

İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor

 

Luka 7: 11 - 17
11 Bundan kısa bir süre sonra İsa, Nain denilen bir kente gitti. öğrencileriyle büyük bir kalabalık O'na eşlik ediyordu.
12 İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada, dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi.
13 Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına, ‹‹Ağlama›› dedi.
14 Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa, ‹‹Delikanlı›› dedi, ‹‹Sana söylüyorum, kalk!››
15 Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi.
16 Herkesi bir korku almıştı. ‹‹Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı!›› ve ‹‹Tanrı, halkının yardımına geldi!›› diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar.
17 İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı.

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa