Pierre Bittar Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

22 Ağustos 2011

Resim No. 2

Gelmiş geçmiş En Büyük Olay.

Yaratıcımız, Evrenin Yaratıcısı'nın yeryüzüne gelip bizimle yaşamasından daha iyi ne olabilir? Bu büyük olay bundan 2000 yıl önce İsrail'in Beytlehem adlı küçük bir kentinde meydana geldi.

Tanrı bu olayı İsa yeryüzüne gelmeden yüzlerce yıl önce peygamberleri aracılığıyla bildirmişti.

İsa'nın Doğumu

İşaya 9:6

Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı: Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

 

Mika 5:2

"Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsizsin.
Ama İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.*"

*Öncesizlik = sürekli = Ebediyet


İsa'nın Doğumu

 

Luka 2:7-16
7 Onlar oradayken, Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.
8 Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı.
9 Rabb'in bir meleği onlara göründü ve Rabb'in görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar.
10 Melek onlara, ‹‹Korkmayın!›› dedi. ‹‹Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum:
11 Bugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir.
12 İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.››
13 Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrıyı överek,
14 ‹‹En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!›› dediler.
15 Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, ‹‹Haydi, Beytlehem'e gidelim. Rabb'in bize bildirdiği bu olayı görelim›› dediler.
16 Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u buldular. Bebek yemlikte yatıyordu.

Aşağıdaki açıklamaların amacı İncil'i bilmeyen ancak inanmak için okuyup anlamak isteyenler içindir.

Tanrı: Tek ve yegane bir Tanrı'da Kutsal Üçleme (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) vardır.  Üçü tek bir Tanrı'dır.

Bu üçünden herhangi biri hakkında konuşurken tek Tanrı'ya atıfta bulunuruz. Tanrı ezelden beri vardır. O zaman ve mekan kavramlarından münezzehtir. Dolayısıyla yaratılmamıştır ve ezeli ve ebedidir. O bizi ve Evreni Yaratan'dır. Tanrı İnsanoğlunu yaratışını baş yapıtı olarak görür. Bu nedenle yeryüzüne bizleri ebedi ölümden kurtarmak için geldi, çünkü bize olan sevgisi sonsuzdur. Her birimizi üç kısım halinde yarattı: beden, can ve ruh. Beden bu dünyada yaşamımızı sağlar. Bedenimiz sayesinde birbirimizi görebiliriz. Bedenin görevi bittiğinde ölür. Sonra Ruhumuz bedenimizden ayrılır ve Tanrı ile beraber veya O'ndan uzak olarak ebediyen yaşar. Tanrı ile birlikte olmak ebedi yaşam ve Tanrı'dan uzak olmak ebedi ölüm demektir. İncil Tanrı'nın Oğlu bizi ebedi ölümden kurtarmaya geldi derken bedenimizi değil ruhumuzu kasteder. Bedenden ve ruhtan farklı olan can Tanrı'nın bizi yaratmaya karar verdiği gün bize verdiği özgür iradeye göre iyi veya kötüyü yapmamıza karar veren özümüzdür ve öldüğümüzde ruhumuzu takip eder.

Tanrı'nın Sözü: Tanrı'nın Sözü tüm Yaratılışın kaynağıdır. İncil'in ilk bölümü olan Oluşum bütün mahlukatın O'nun Sözü'ne göre yaratıldığını söyler. Olsun dedi ve oldu.

Bu basit ve hızlı açıklamadan sonra İncil'de İsa'nın Doğumu ile ilgili bazı ayetleri inceleyelim.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.
Yuhanna 1:1-5
 
Söz, insan olup aramızda yaşadı. Tükenmeyen sevgi ve merhametle doluydu. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük.
Yuhanna 1:14
 
Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.
1. Yuhanna 5:11-13

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa