Pierre Bittar Fransız Empresyonist Ressam  
 

 

 

26 Ekim 2011

Resim No. 10

Yahuda'nın ihaneti Eski Ahit'te şu Mezmur ile haber verilir.
Mezmurlar 41:9 - Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana.

 

Yahuda'nın İhaneti

Yahuda'nın İhaneti

Matta 26: 36-48
36 Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine, ‹‹Ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun›› dedi.
37 Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı.
38 Onlara, ‹‹Ölesiye kederliyim›› dedi. ‹‹Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun.››
39 Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. ‹‹Baba›› dedi, ‹‹Mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun.››
40 Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, ‹‹Demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız!›› dedi.
41 ‹‹Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.››
42 İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. ‹‹Baba›› dedi, ‹‹Eğer ben içmeden bu kâsenin uzaklaştırılması mümkün değilse, senin istediğin olsun.››
43 Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü.
44 Onları bırakıp tekrar uzaklaştı, yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti.
45 Sonra öğrencilerin yanına dönerek, ‹‹Hâlâ uyuyor, dinleniyor musunuz?›› dedi. ‹‹İşte saat yaklaştı, İnsanoğlu günahkârların eline veriliyor.
46 Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi!››
47 İsa daha konuşurken, Onikiler'den biri olan Yahuda geldi. Yanında, başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı.
48 İsaya ihanet eden Yahuda, ‹‹Kimi öpersem, İsa O'dur, O'nu tutuklayın›› diye onlarla sözleşmişti.

Yahuda'nın ihanetiyle ilgili önemli sorular şunlar:

Soru: Yahuda bu davranışından sorumlu tutulabilir mi?

Cevap: Evet. Son Akşam Yemeği'nde (Matta 26:24) İsa şöyle demişti: “Ama İnsanoğlu'na ihanet edenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu.”

Soru: Ama aynı ayetin (Matta 26:24) başında İsa şunu da söylemişti: ”İnsanoğlu, kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor.” Bu ayetten bunun yazıldığı, bu nedenle ne olursa olsun gerçekleşeceği anlaşılıyor.

Cevap: Tanrı'nın Yahuda'nın ihanetini bildiği doğru. Aslında bunu Yahuda doğmadan önce biliyordu. Tanrı'nın zaman ve mekan kavramlarından münezzeh olduğunu unutmamalıyız. O gelecekte her birimizin neler yapacağını en ince ayrıntısına kadar bilir. Ancak Tanrı biliyoru Tanrı yapıyor ile karıştırmamalıyız. O hepimize asla müdahalede bulunmayacağı özgür irade vermiştir. Hepimiz gibi Yahuda'ya da özgür irade verilmişti. Yahuda İsa'ya ihanet etmeyi seçti, Tanrı bunu biliyordu, bu yazılmıştı ve Tanrı istese onu durdurabilirdi. Ama o zaman bize verdiği özgür irade akdini bozmuş olurdu.

Soru: Bu kaderimize inanmamamız gerektiği anlamına mı geliyor?

Cevap: Kaderimiz belirli bir dereceye kadar bizim elimizdedir, çünkü kazalar, doğal afetler, savaşlar veya gelecekte meydana gelecek diğer feci kontrol edilemeyen olaylar üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur, ancak isteyerek yaptığımız her şey kaderimizdir. Tanrı kaderimizi bilir, ama kararlarımıza müdahale etmez. O hepimize her zaman saygı duyacağı özgür irade vermiştir.

 

 
  

Rabbimiz'in Hayatı

Giriş 1 - İsa'nın Gelişinin Haber Verilmesi 2 - İsa'nın Doğumu 3 - Mısır'dan Çıkış
4 - Doktorlarla Tapınakta 5 - İlk 4 Öğrenci 6 - Kana'da Düğün 7 - İsa Dul Bir Kadının Oğlunu Diriltiyor
8 - 5000 Kişiyi Doyuruyor 9 - Son Akşam Yemeği 10 - Yahuda'nın İhaneti 11 - İsa'nın Aşağılanması
12 - Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü 13 - İsa'nın Dirilişi 14 - Göğe Yükselişi Sözün Yayılması

Video Görüşmesi (2011)

Pierre Bittar, stüdyosunda resim yapıyor

MUTLULUK YILI
ŞÜPHENİN ESİRİ OLMAYIN
KUTSAL TESLİS’İ ANLAMA
Kutsal Üçlü Bir Tabloda Vücut Buldu
Kutsal Üçleme
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE İSLAMİYET TEK TANRI KONUSUNDA HEMFİKİR OLABİLİR Mİ?
Bızler Tanri’nin Hücrelerı Mıyız?
İSA’DAN ÖNCE VE İSA'DA VÜCUT BULDUKTAN SONRA
TANRI’YA OLAN İNANCIM

Video Sunumu (2018)

Sonsuzdan Bitiş Saatine kadar Kutsal Ruh


 
  
Pierre Bittar Sergisi
Ana Sayfa