Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

 

23 նոյեմբերի 2011 թ.

Նկար 14

Համբարձումը

Համբարձումը նշանակում է, որ Հիսուսը՝ որպես մարդ, երկինք է բարձրացել։ Նա երկինք համբարձվեց իր հարությունից 40 օր անց։ Այդ 40 օրերի ընթացքում նա ուսուցանում էր իր հետևորդներին և ասաց իր առաքյալներին, որ հզորություն են ստանալու Սուրբ Հոգուց ու տարածելու են իր խոսքն աշխարհով մեկ։

The Ascension

Ղուկաս 24:51-54
51 Ապա նրանց տարաւ հանեց մինչեւ Բեթանիա եւ, բարձրացնելով իր ձեռքերը, օրհնեց նրանց։
52 Եւ մինչ նա օրհնում էր նրանց, բաժանուեց նրանցից եւ դէպի երկինք էր վերանում։
53 Իսկ նրանք երկրպագեցին Յիսուսին եւ մեծ ուրախութեամբ վերադաձան Երուսաղէմ։
54 Եւ միշտ տաճարում էին, գովաբանում եւ օրհնաբանում էին Աստծուն։
   

Աշխարհի վերջը

Աշխարհի վերջին, որը մոտ է, նրանք, ովքեր մահացել են Քրիստոսով, ինչպես նաև նրանք, ովքեր դեռ ապրում են և հավատում, որ Հիսուս Քրիստոսն է մեր Աստվածը և Փրկիչը, որ նա մահացել է և երրորդ օրը հարություն առել ու երկինք համբարձվել, նույնպես իրենց մարմնով հանդերձ՝ երկինք կբարձրանան և կհանդիպեն Տիրոջը։

Ահա, թե ինչ է ասվում Աստվածաշնչում.

1 Թեսաղոնիկեցիներ 4:15-16
15 որովհետեւ Տէրն ինքը, ազդարարութեան նշանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծու շեփորով պիտի իջնի երկնքից, եւ Քրիստոսով մեռածները առաջինը յարութիւն պիտի առնեն.
16 ապա եւ մենք, որ կենդանի մնացած պիտի լինենք, նրանց հետ միասին պիտի յափշտակուենք¬տարուենք ամպերի վրայից Տիրոջ առաջ օդում եւ այդպէս մշտապէս Տիրոջ հետ պիտի լինենք:

 

 
  

Մեր Տիրոջ կյանքը

Ներածություն 1 - Ավետիսը 2 - Հիսուսի ծնունդը 3 - Փախուստը Եգիպտոս
4 - Տաճարում՝ վարդապետների հետ 5 - Առաջին 4 աշակերտները 6 - Հարսանիքը Կանայում 7 - Հիսուսը հարություն է տալիս այրի կնոջ որդուն
8 - 5000 հոգու կերակրելը 9 - Վերջին ընթրիքը 10 - Հուդայի մատնությունը 11 - Հիսուսի նվաստացումը
12 - Խաչելությունը և մահը 13 - Հիսուսի հարությունը 14 - Համբարձումը Ինչպես տարածել Աստծո Խոսքը

Հարցազրույց (2011)

Պիեր Բիտարը իր ստուդիայում

ՀԱՍԿԱՆԱԼ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ
Սուրբ Երրորդության հայտնությունը կտավի ﬕջոցով
Սուրբ Երրորդությունը
ՄԵՆՔ ԱՍՏԾՈ ԲՋԻՋՆԵ՞ՐՆ ԵՆՔ

Տեսագրությունը (2018)

Քրիստոսը հավերժությունից մինչեւ վերջի ժամանակ


 
  
Pierre Bittar պատկերասրահ
Գլխավոր Էջ