Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

 

9 באוקטובר, 2011

ציור מספר 12

צליבה ומוות

Crucification of Jesus Christ


יוֹחָנָן 19: 27-16
16 אז מסרו אליהם להצליבו ויקחו את ישוע ויוליכהו
17 וישא את צלבו ויצא אל המקום הנקרא מקום הגלגלת ובלשונם גלגלתא
18 ויצלבו אתו שמה ושני אנשים אחרים עמו מזה אחד ומזה אחד וישוע בתוך
19 ופילטוס כתב על לוח וישם על הצלב וזה מכתבו ישוע הנצרי מלך היהודים
20 ויהודים רבים קראו את המכתב הזה כי המקום אשר נצלב שם ישוע היה קרוב אל העיר והמכתב היה בלשון עבר יון ורומי
21 ויאמרו ראשי כהני היהודים אל פילטוס אל נא תכתב מלך היהודים כי אם אשר אמר אני מלך היהודים
22 ויען פילטוס ויאמר את אשר כתבתי כתבתי
23 ויהי כאשר צלבו אנשי הצבא את ישוע ויקחו את בגדיו ויחלקום לארבעה חלקים לאיש איש חלק אחד וגם את כתנתו והכתנת לא היתה תפורה כי אם מעשה ארג מלמעלה ועד קצה
24 ויאמרו איש אל אחיו אל נא נקרעה לקרעים אך נפיל עליה גורל למי תהיה למלאת דבר הכתוב יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל ויעשו כן אנשי הצבא
25 ועל יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו מרים אשת קלופס ומרים המגדלית
26 וירא ישוע את אמו ואת תלמידו אשר אהב עמדים אצלו ויאמר אל אמו אשה הנה זה בנך*
27 ואחר אמר אל תלמידו הנה זאת אמך ומן השעה ההיא אסף אתה התלמיד אל ביתו

* המלה "אשה" ביוונית אינה מרמזת על חוסר כבוד.

איזה צער בוודאי ממלא את ליבה של מארי כשהיא רואה את בנה כמושא ללעג, עינוי ועכשיו גם על הצלב.  שוב מפלחת חרב את נשמתה של מארי, אותה מלה שניבא שמעון בבית המקדש (לוקאס 2: 35).

בספר יוחנן 19: 27-26 מופיעה פסקה שלה יש חשיבות רבה משתי סיבות:

  1. זוהי הוכחה לכך שישו היה בן יחיד של מארי, משום שאם היו לו אחים ואחיות הם היו יכולים לתמוך בה והיו לפחות מלווים אותה בצליבתו של ישו.
  2. והי פסקה חשובה גם משום שזהו הביטוי השלישי מתוך שבעה (מילותיו של ישו על הצלב).  חשיבותו של ביטוי זה היא מעבר לדאגתו של ישו לכך שמישהו ידאג לאימו באומרו: "זהו בנך" וליוחנן "זוהי אמך".  אף אחד לא יאמין לעובדה שאלוהים הכל יכול לא חזק מספיק לדאוג לאימו כשהוא בגן עדן.  ההסבר ההגיוני היחידי שנותר הוא שישו ורחמיו עלינו ובמיוחד על אלה שאיבדו את אימם או שלהם אין אמא, נתן לנו נחמה בכך שדבריו ליוחנן מכוונים גם לכל אחד מאתנו.  מארי היא אימנו.

זה נכון שהבתולה המבורכת מארי אינה אלוהית מאחר שנוצרה כאחת האדם.  לעומת זאת, היא אינה אשה רגילה מהסיבות הבאות:

  1. אלוהים לא יכול לשכון תחת אותה קורת גג עם חוטא.  אנו יודעים מכירים את הסיפור התנכ"י על המלאך שנפל, הידוע בשמו שטן (ספר ישעיהו, פרק י"ד, פסוקים י"ב-ט"ו).  אם אלוהים הפיל ארצה את השטן וחסידיו זה בדיוק בגלל שהשטן ביצע את החטא הראשון שבוצע אי פעם על ידי יצור הבריאה האלוהית, חטא הקנאה.  במילים אחרות, אלוהים לא היה בוחר באשה חוטאת לשאת אותו ברחמה 9 חדשים במשך ההריון שלה.
  2. בשורה (ראה ציור מספר 1 (לוקאס 1: 38-26) המלאך גבריאל אמר לה: " שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים". 

תפילה למחילה

אלוהים היקר, הנורא, והקדוש,

הנמכת עצמך ונעשית אנושי דרך ישו המשיח.  אורך השמיימי בא להאיר את חשכת נשמתנו ולהציל אותנו ממוות נצחי.  אנחנו, במקום להאדיר את נוכחותך כאן על פני הארץ, ביזינו ודחינו אותך וצלבנו אותך יום יום על ידי אי ציות לדברותיך.  אבל, עם אהבתך האינסופית ומחילתך הסכמת לשפוך את דמך על הצלב על מנת לנקות את כל חטאינו.

אבא, פגעתי בך על ידי הזנחת דיברותיך על ידי מעשיי, הליכותיי, מחשבותיי, ודיבורי.  אני יודע שאינני ראוי לרחמיך.  אבקשך, אלוהים למחול לי על חטאיי הידועים ואלה שאינם ידועים לכל.  אבקשך, ישו להכנס אל ליבי במושיע.  אבקש שמרגע זה תנחה אותי.  מהיום אני מתחייב לשמוע את קולך ולציית לדיברותיך.  תודה, ישו על חיי הנצח שנתת לי כששפכת דמך על הצלב.

אמן

 

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית