Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

 

28 בספטמבר, 2011

ציור מספר 6

הנישואין בקנה

החתונה בקנה הייתה נקודת מפנה בחייו של אדוננו ישו.  הרבה אנשים הוזמנו.  היה זה אירוע חברתי.  בתקופה זו יכלו חגיגות החתונה להמשך מספר ימים.  חשוב לדעת שהיה זה אות קלון והשפלה בציבור עבור המארח אם האוכל והיין היו נגמרים.

The Marriage in Cana

יוחנן 2: 11-1
1 וביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל ואם ישוע היתה שם
2 וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה
3 ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם
4 ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה
5 ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו
6 והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד
7 ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה
8 ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו
9 ויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן
10 ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה
11 זאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו

ישו לא היה בטוח ששעתו הגיעה.  מצד שני, אמו, מארי הייתה בטוחה.  היא ידעה שהוא היה מוכן אחרת היא לא הייתה אומרת לו שנגמר היין, מה שהיה לו לאות לחולל נס.  כשישו ענה: "אשה, מדוע את מערבת אותי? שעתי טרם הגיעה" היה זה סימן שהוא אינו משוכנע.  תשובתו לא הייתה גסת רוח או לא מכובדת.  כשקרא לאמו "אשה" הוא השתמש בכינוי של כבוד שהיה שכיח בתקופה זו.  מארי לא השתכנעה כשהוא אמר ששעתו טרם הגיעה.  זו הסיבה שהיא נתנה הוראה למשרתים: "עשו מה שהוא אומר לכם".  יכול להיות שישו היסס באותו רגע בשל האפשרות לאכזב את תלמידיו (פיטרוס, אנדרוס, יוחנן, יעקב ופיליפוס) שהיו נוכחים במקרה והנס ייכשל.  אך ללא היסוס ישו אמר למשרתים למלא את הקנקנים במים והנס התחולל ברגע שהוא אמר לשפוך קצת מים ולקחת לבעל האירוע.

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית