Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

מאת
פייר ביטאר
יוני, 2013

הקדמה

כולנו שונים זה מזה.  האמונה שלנו משתנה בהתאם לחינוך הדתי שקיבלנו, אך בראש ובראשונה היא משתנה בהתאם לנשמה שלנו או מצפוננו.

ישנם אנשים המקבלים, פשוטו כמשמעו את מה שנאמר להם ויש אחרים שצריכים להשתכנע בכדי להאמין.  וכמובן יש את אלה שלהם לא אכפת והם אינם מאמינים.

אני גדלתי כנוצרי ואני מאמין באלוהים שנגלה בדמותו של ישו המשיח.  בצעירותי, קיבלתי חינוך נוצרי טוב שעזר לי להפוך לנוצרי, אך כפי שהסברתי קודם, אני שייך לסוג האנשים שצריכים להשתכנע בכדי להאמין.

התפללתי לאלוהים שיעזור להבין אותו ולתת לי הזדמנות להעביר את מסר אמונתי לאחרים.  בשנת 2011 התברכתי בכך שהוא ענה לתפילותי וביקש ממני לצייר את חייו של אדוננו.  מאז, נחה עליי השראת כתיבה.  בתחילה, כתבתי את סיפורם של ציורי משימתי בספר, לאחר מכן נחה עליי ההשראה לכתוב מאמרים על אלוהים ועלינו שהושקו באתר האינטרנט שלי: www.pierrebittar.com שפורסם ב-17 שפות ברחבי העולם.  אוסף של מאמרים אלה הודפס בחוברת בשם: "אלוהים ואנחנו".

ההצהרה הבאה הנקראת "אמונתי באלוהים" מסכמת את האמונה שלי באל.  היא תוכל אולי לעזור לאלה שעדיין נמצאים בחיפוש אחר תשובה לשאלה מיהו אלוהים?

------------------- 0 -------------------

אמונתי באלוהים

אני מאמין באלוהים אחד, אדיר, נצחי ובלתי נראה שנגלה בפני יצירי כפיו בשמים ובארץ בדמותו של ישו.

אני מאמין שישו שהגיע מחיקו של אלוהים הינו, מן הנצח, ההתגלות היחידה של אלוהים בפני מלאכיו שבשמים ובפני בני האדם על פני הארץ.  ישו בא כדברו של אלוהים, ובעזרת כוח הרוח של אלוהים, הוא יצר הכל ושום דבר לא נוצר אלא אם כן דרך תורתו.  הוא נתן חיים לכל מה שנוצר.

אני מאמין שישו עבר אינקרנציה בדמותו של ישו, שפירוש הדבר הוא שישו הוא המושיע.  ובעזרת כחו הרוחני של אלוהים ישו נולד ממריה הבתולה הקדושה.  הוא הגיע לפני הארץ בכדי לגלות את אלוהים בפנינו ובכדי להציל את נשמותינו ורוחותינו ממוות נצחי.  בענווה הוא קיבל על עצמו את כל השפלות האדם, כשה תמים הוא הקריב עצמו ושפך את דמו על הצלב לשטוף את חטאינו.  הוא מת, נקבר, קם לתחייה ביום השלישי, ועלה השמיימה והוא יושב בחיק כח האלוהים לעולם ועד.

אני מאמין שאחרי שישו עזב אותנו ועלה השמיימה, הוא שלח את רוח הקודש שלו להחליפו ולשכון באלה המאמינים בו.  באחרית הימים, ישו יבוא בתהילתו הרבה לשפוט את החיים והמתים והוא יזמין את הצדיקים לחיות איתו בממלכתו לנצח.

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar Gallery
Home Page