Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

19 באוקטובר, 2011

ציור מספר 9

הסעודה האחרונה

The Last Supper

מתיו 26: 29-17
17 ויהי בראשון לחג המצות ויגשו התלמידים אל ישוע לאמר באי זה מקום תחפץ כי נכין לך לאכל את הפסח
18 ויאמר לכו העירה אל פלני אלמני ואמרתם אליו כה אמר הרב עתי קרובה היא ובביתך אעשה את הפסח עם תלמידי
19 ויעשו התלמידים כאשר צום ישוע ויכינו את הפסח
20 ויהי בערב ויסב עם שנים העשר
21 ובאכלם ויאמר אמן אמר אני לכם כי אחד מכם ימסרני
22 ויתעצבו מאד ויחלו איש ואיש לאמר לו האנכי הוא אדני
23 ויען ויאמר האיש אשר טבל עמי את ידו בקערה הוא ימסרני
24 הן בן האדם הלוך ילך לו ככתוב עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו ימסר בן האדם טוב לאיש ההוא אם לא נולד
25 ויען יהודה המסר אותו ויאמר רבי האני הוא ויאמר אליו אתה אמרת
26 ובאכלם ויקח ישוע את הלחם ויברך ויבצע ויתן לתלמידים ויאמר קחו ואכלו זה הוא גופי
27 ויקח את הכוס ויברך ויתן להם לאמר שתו ממנה כלכם
28 כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים
29 ואני אמר לכם כי מעתה שתה לא אשתה מתנובת הגפן הזאת עד היום ההוא אשר אשתה אתה עמכם חדשה במלכות אב

השם "הסעודה האחרונה" ניתן משום שזו הייתה ארוחתו האחרונה של ישו עם תלמידיו לפני מעצרו, צליבתו, מותו ותחייתו ועלייתו השמיימה. 
זו גם הייתה ארוחתו האחרונה לפני סיום משימתו על פני הארץ שהייתה לשפוך את דמו על הצלב בכדי לשטוף את כל חטאי האדם.

היה זה במהלך ארוחה זו כשישו נתן תקווה למאמיניו כשאמר: "29 לָכֵן אֲנִי מַנְחִיל אֶתְכֶם הַמַּלְכוּת כַּאֲשֶׁר הִנְחִילַנִי אָבִי׃ 30 לְמַעַן תֹּאכְלוּ וְתִשְׁתּוּ עַל־שֻׁלְחָנִי בְּמַלְכוּתִי וִישַׁבְתֶּם עַל־כִּסְאוֹת לִשְׁפֹּט אֶת־שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל׃ " (לוקאס 22: 30-29)
היה זה גם תוך כדי ארוחה זו שישו נתן למאמיניו מזכרת מגופו ודמו שהוקרב בשם המין האנושי.  יותר ממיליארד נוצרים חוגגים את סעודת האדון (לחם הקודש) בכנסיותיהם בהתאם להוראותיו של ישו בסעודה האחרונה. 

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית