Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

השילוש הקדוש

הספק הוא האויב של האמונה.  אם הוא לא מתפוגג הוא יגדל במוחנו ויהרוס את אמונתנו.  הדרך הטובה ביותר למנוע נזק שכזה היא לשאול שאלות ולחפש תשובות משכנעות שלהן היכולת להשמיד את הספק שלנו. 

מהו השילוש הקדוש של אלוהים?

האמונה הנוצרית מבוססת על השילוש הקדוש: האב, הבן, ורוח הקודש.  כל השלושה קיימים באל אחד ויחיד.  אל טריוני.

לתפיסה האנושית או לשפה מדוברת קשה לבטא את היופי העצום של האל היחיד אך הטריוני.

הדרך הטובה ביותר להסביר נושא מתוחכם הוא להשתמש בדוגמא פשוטה שאותה נוכל להבין, ואז לפתח אותה ולהתאים אותה בהדרגה לנושא המרכזי.

דוגמת 3 הנרות

דוגמא

אלוהים

למרות שישנם שלוש נרות ישנה להבה אחת.  מהות האש היא: חום ואור.

Three Candles

אלוהים הוא אחד למרות שיש לו שילוש של האב, הבן ורוח הקודש.  מהות האלוהים היא:

אהבה
=
חום
וחכמה
=
אור

 

     

3 הנרות יכולים להיות להבה אחת או שהם ניתנים להפרדה ולכל אחד מהם תהיה מהות זהה של חום ואור שיהיה ייחודי ללהבה.

לכן, למרות שלנר הראשון יש להבה, לנר השני יש להבה, ולנר השלישי יש להבה, כשהם מאוחדים יש להם רק להבה אחת.

Father, Son, Holy Spirit
 
Father, Son, Holy Spirit
 
Father, Son, Holy Spirit

השילוש הקדוש יכול להיות מאוחד באל אחד או מופרד כשלכל אחד ממרכיביו תהיה מהות זהה של אהבה ותבונה שהיא ייחודית לאלוהים.

לכן, למרות שהאב הוא האלוהים,
הבן הוא האלוהים, ורוח הקודש היא האלוהים
אבל כאשר הם מאוחדים ישנו אל אחד ויחיד.

     

כך גם אפשר להפריד אחד מתוך 3 הנרות.  לדוגמא אפשר להפריד נר אחד בכדי לחמם ולהאיר חדר אחר שהיה בחושך למשך פרק זמן מסוים.

הנר הזה יכול לחזור ללהבה המרכזית ולשלוח להבה אחרת להחליף אותו בכדי לשמור על חמימות ואור באותו חדר שהיה כבר מוכן לפרוש מן החושך.

3 Candles

כשבן האלוהים הפך בן אנוש (ישעיהו ט', ט"ו) "בן, לנו-ילד... ויקרא שמו... אבי-עד, שר שלום."  ראה גם ציור מספר 1 הבשורה, וציור מספר 2 לידת ישו "בחיי אדונינו."

לפני שחזר לאביו, ישו מבטיח לשלוח שליח של רוח הקודש בספר יוחנן 15: 26 " וּבְבוֹא הַפְּרַקְלִיט אֲשֶׁר אֶשְׁלַח לָכֶם מֵאֵת אָבִי רוּחַ הַאֱמֶת הַיּוֹצֵא מֵאֵת אָבִי הוּא יָעִיד עָלָי׃ 


אחרי הבנה עמוקה של הנאמר למעלה אודות השילוש הקדוש של אלוהים, בואו נקרא כמה פסוקים מהתנ"ך כמו גם מהברית החדשה לגבי השילוש הקדוש של אלוהים.

בתנ"ך אלוהים התגלה לנו בחלק העליון של העמוד הראשון כאילו הוא רצה שנבין מראש מי הוא.

בספר בראשית א', א'-ג':

  1. "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ
  2. ... ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
  3. ויאמר אלוהים יהי אור"

כפי שניתן לראות:

אלוהים (האב) מוזכר בפסוק א', רוח אלוהים (רוח הקודש) מוזכרת בפסוק ב', ודבר אלוהים (ויאמר אלוהים) בפסוק ג'.  דבר אלוהים = ישו.

כאשר אלוהים מדבר בלשון רבים תוך שימוש בכינויי גוף כגון: אנחנו, שלנו מובן מכאן שהשילוש הקדוש מדבר - האב, הבן ורוח הקידש.

יש העשויים לחשוב שכינויי גוף כמו אנחנו ושלנו מתארים את אלוהים ומלאכיו.  זה לא יכול להיות מכיוון שמלאכים הם יצורים של אלוהים ואינם היוצרים.  לכן, כאשר אלוהים אמר "תנו לנו ליצור את האדם בצלמנו" הוא לבטח מתייחס לישו ולרוח הקודש אשר יחד עמו מהווים את השילוש הקדוש. 

הבה נקרא מספר פסוקים מן התנ"ך בהם אלוהים משתמש בכינויי הגוף הללו ברבים.

בראשית א', כ"ו
"ויאמר אלהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו: וירדו בדגת הים ובעוף השמים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמש, הרמש על הארץ."

 

בראשית ג', כ"ב
"ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם ׃"

 

בראשית י"א, ז'
"הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו"

 

ישעיהו ו', ח'
"ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני


בברית החדשה ישנם מספר פסוקים המסבירים מצבים בהם השילוש הקדוש: האב, הבן, ורוח הקודש מוזכרים ביחד.

 

מתיו 28: 19
לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש ׃

 

מתיו 3: 17-16:
16 ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח אלהים יורדת כיונה ונחה עליו ׃ 17 והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו ׃

חשוב להבין את השילוש הקדוש. ללא הבנה עמוקה כמה מפסוקי התנ"ך יהיו מקור לבלבול.  להלן כמה מהם:

יְשַׁעְיָהוּ 7: 14
לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל ׃

משמעות השם "עמנואל" היא: אלוהים עמנו. 

הערה: בפסוק הנ"ל ישעיהו קורא לישו "אלוהים".  עכשיו אנו מבינים מדוע ישו נקרא "אלוהים" (משום שבנפרד מהשילוש הקדוש, ישו הוא האלוהים)

 

יְשַׁעְיָהוּ 9: 6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום ׃

הערה: כינויו של ישו "אביעד" מאשרת כי השילוש הקדוש הוא בעצם אלוהים אחד שלו אותה מהות, הם נמצאים אחד בתוך השני.

 

יְשַׁעְיָהוּ 25: 9
ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו ׃

הערה: מלבד הכינויים "אלוהים" ו"אדונינו" ישעיהו קורא לישו "מושיע".

 

יְשַׁעְיָהוּ 40: 3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו

הערה: ישעיהו מנבא כאן שיוחנן המטביל מבשר את בואו של ישו.

 

יוחנן 1: 5-1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר ׃ 2 הוא היה בראשית אצל האלהים ׃ 3 הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה ׃ 4 בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם ׃ 5 והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃

הערה: בתחילת הבשורה של יוחנן הוא מדבר על אלוהים, האב והבן האב.  הוא קורא לישו "המלה" משום שללא המלה לא יווצר דבר (ויאמר ויהי ויהי - ראה בראשית).  ישעיהו גם קורא לישו "האור" אשר גם מתפרש כחכמה.

 

יוחנן 10: 30
אני ואבי אחד אנחנו ׃

הערה: זהו אישור נוסף לכך שהשילוש הקדוש קיים באל אחד.  הדבר גם מאשר מה שישעיהו אמר: ישו הוא אב נצחי.

 

יוֹחָנָן 14: 6
ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי ׃

הערה חשובה: הודעה זו מכוונת לאלה המאמינים באלוהים אך לא בשילוש הקדוש של אלוהים.  ללא ישו לא קיים שילוש קדוש ומכאן אין אלוהים.  (אם ההסבר הזה עדיין לא ברור יש לחזור להסבר על השילוש הקדוש שהוסבר לעיל).

 

יוחנן 14: 11-8
8 ויאמר אליו פילפוס אדני הראנו נא את האב ודי לנו ׃ 9 ויאמר אליו ישוע זה כמה ימים אנכי אתכם ואתה פילפוס הטרם תדעני הראה אתי ראה את האב ולמה זה תאמר הראנו את האב ׃ 10 האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים ׃ 11 האמינו לי כי אנכי באבי ואבי בי הוא ואם לא אך בגלל המעשים האמינו לי ׃

הערה: ישו מסביר את מושג השילוש הקדוש באופן ברור, מלבד זאת הוא מדגיש את העובדה שביאתו לדור בינינו הייתה גם לגלות לנו את האלוהים המוסתר והבלתי נראה.

 

לסיכום הנושא המאד חשוב הזה יש לקרוא בעיון את עדות אלוהים בפסוקים הבאים מספר יוחנן:

יוחנן 5: 13-11
11 וזאת היא העדות כי חיי עולמים נתן לנו האלהים והחיים האלה בבנו המה ׃ 12 אשר יש לו הבן יש לו החיים ואשר אין לו בן האלהים אין לו החיים ׃ 13 זאת כתבתי אליכם המאמינים בשם בן האלהים למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן האלהים ׃

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית