Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

 

21 בספטמבר, 2011

ציור מספר 5

4 התלמידים הראשונים

ישו היה בן 30 לערך כשהחל את המיניסטריון שלו.  לאחר שהוטבל על ידי יוחנן המטביל (מתיו 3: 16-13) הוא הובל על ידי הרוח למדבר שם הוא פותה על ידי השטן.  אחרי שצם 40 יום ו 40 לילה השטן ניסה לפתות אותו מספר פעמים אך נכשל ועזב אותו (מתיו 4: 11-1).  כשישו שמע שיוחנן המטביל נכנס לכלא, הוא החל גם להטיף וגם לחפש תלמידים.

The First Four Disciples

מתיו 4: 22-18
18 ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו
19 ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים*
20 ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו
21 ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם
22 ויעזבו מיד את האניה ואת אביהם וילכו אחריו
 

* דגים לאנשים.

מאחר ודגים הם יצורים רעבים ונמשכים למזון, דייגים יכולים לדוג אותם.  באותה מידה בני האדם רעבים לאמת ויבואו אל תלמידיו של ישו לקבל את אותה אמת שהיא בעצם ישו (ראה יוחנן 18: 37).

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית