Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

 

5 באוקטובר, 2011

ציור מספר 7

ישו מחייה את בן האלמנה

אלה הם שלושת האנשים הראשונים אותם ישו מחייה מן המתים.  כשישו מחייה את לזרוס, כשגופו מת כבר ארבעה ימים לפני שישו מחייה אותו.  זה לא משנה לאלהים כמה זמן היה האדם מת.  הוא יכול להחזיר לחיים את כל אלה שמתו ולא משנה איך או מתי הם מתו.  במתי 27: 53-50 נאמר: "וישוע הוסיף לקרא בקול גדול ותצא רוחו:   והנה נקרעה פרוכת ההיכל מלמעלה למטה לשנים קרעים ותרעש הארץ והסלעים התבקעו:   והקברים נפתחו ורבים מן הקדושים ישני אדמת עפר נעורו:  ויצאו מן הקברים אחרי תחיתו ויבואו את העיר הקדושה ויראו לרבים."

Jesus Resurrects a Widow's Son

 

לוקאס 7: 17-11
11 ויהי ממחרת וילך אל עיר ושמה נעים ורבים מתלמידיו הלכים אתו והמון עם רב
12 הוא קרב אל שער העיר והנה מוציאים מת בן יחיד לאמו והיא אלמנה ועמה רבים מעם העיר
13 וכראות אתה האדון נכמרו רחמיו עליה ויאמר לה אל תבכי
14 ויגש ויגע בארון והנשאים עמדו ויאמר עלם אמר אני אליך קומה
15 ויתעודד המת ויחל לדבר ויתנהו לאמו
16 ותאחז כלם רעדה וישבחו את האלהים ויאמרו כי נביא גדול קם בקרבנו וכי פקד האלהים את עמו
17 ויצא הדבר הזה בכל יהודה ובכל הככר

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית