Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

ישו לפני
ואחרי האינקרנציה

מאת פייר ביטאר
יוני 2013

במהלך האינקרנציה שלו, ישו המשיח נקרא "אדון" על ידי תלמידיו ועל ידי אלה שהאמינו בו.  הוא גם נקרא אלוהים על ידי השליח תומאס כפי שנכתב בספר הבשורה על פי יוחנן פרק 20 פסוק 28 השיב תאמא ואמר לו, "אדוני ואלוהי!"

        כאשר כתב יוחנן את הבשורה שלו הוא כינה את ישו "המלה" שפירושו גם כן אלוהים.  הדבר גם נכתב בספר הבשורה על פי יוחנן פרק 1 פסוק 1: בראשית היתה המלה, והמלה הייתה עם האלוהים, והמלה הייתה אלוהים.

        ישו עצמו אמר שהוא האלוהים.  כשהתפתה על ידי השטן, הוא אמר לשטן כנאמר בספר הבשורה על פי יוחנן פרק 4 פסוק 7 "לא תנסה את יהוה אלוהיך".  ישו תמיד אמר שהוא והאב אחד הם, כנאמר בספר הבשורה על פי יוחנן פרק 10 פסוק 30: "אני והאב אחד אנחנו".

        700 שנה לפני האינקרנציה של ישו, הנביא ישעיהו קרא לאלוהיו בשם.  כפי שכתוב בספר ישעיהו פרק ט' פסוק ו': "כי ילד נולד לנו... ושמו ייקרא נהדר, יועץ, אל גיבור, אב עד, שר שלום".

        מן האמור לעיל, יש לנו את כל הראיות לכך שישו היה האינקרנציה של אלוהים.  אך מה היה הוא לפני האינקרנציה?  הכתוב למטה יאיר את עינינו.

        אלוהים הוא בלתי נראה והוא התגלה בפני מלאכיו בשמים ובפנינו על פני האדמה באמצעות אדוננו ישו.  הפסוקים הבאים מאשרים את הנאמר לעיל:

אלוהים הוא בלתי נראה:

        ספר שמות פרק ל"ג פסוק כ' ויאמר לא תוכל לראות את פני: כי לא-יראני האדם, וחי.

        הבשורה על פי יוחנן פרק 1 פסוק 18 את האלוהים לא ראה איש מעולם, הבן היחיד, הנמצא בחיק האב, הוא אשר הודיעו.

אלוהים התגלה בפנינו על פני האדמה באמצעותו אל אדוננו ישו.

        ספר ישעיהו פרק מ' פסוקים: א', ג', ה' "נחמו נחמו, עמי — יאמר, אלוהיכם." "קול קורא —במדבר, פנו דרך יהוה, ישרו, בערבה, מסילה, לאלוהינו." "ונגלה, כבוד יהוה, וראו כל בשר יחדיו, כי פי יהוה דבר".

        ספר אגרת שאול השליח אל הקולוסים פרק 1 פסוק 15 "והוא צלם של האלוהים הבלתי נראה, בכור כל בריאה...

        ספר הבשורה על פי יוחנן פרק 14 פסוק 7 "אלו הכרתם אותי גם את אבי הייתם מכירים.  מעתה אתם מכירים אותו אף ראיתם אותו!"

אלוהים התגלה בפני מלאכיו בשמים גם כן באמצעות ישו

        כפי שנזכר למעלה, בספר הבשורה על פי יוחנן פרק 1 פסוק 18, כשישו אמר "את האלוהים לא ראה איש (אף אחד) מעולם", הוא התכוון גם לבני אנוש וגם לאנשים, אחרת הוא היה אומר: "את האלוהים לא ראה האדם מעולם".  בחיקו של אלוהים, ישו חושף את האלוהים הבלתי נראה לכל היצורים בשמים ובארץ, מלאכים ובני אדם.  הדבר מאושר על ידי ספר הבשורה על פי מתתיהו פרק כ"ח פסוק י"ח האומר, "נגש ישוע לדבר אתם ואמר: נתנה לי כל סמכות בשמים ובארץ".

        בגלל שאלוהים הוא בלתי נראה וישו הוא ההתגלות היחידה שלו וגם בגלל שלישו יש את הסמכות על השמים והארץ, אנו מסיקים שכל הופעותיו של אלוהים בדמות אדם המוזכרות בתנ"ך בוצעו על ידי ישו שקדם לאינקרנציה.

כשאנו מנתחים את פסוקי התנ"ך, ניתן להבחין שאלוהים גילה עצמו לאנשיו בשלוש דרכים שונות.

1) קולו בלבד.  כלומר, אפשרי היה לשמוע אותו אך לא לראותו כפי שנאמר בפסוקים הבאים: ספר בראשית ג' פסוק ט' ויקרא יהוה אלוהים אל האדם, ויאמר לו "איכה"?  ספר בראשית פרק ד' פסוק ט' ויאמר יהוה אל קין, "אי הבל אחיך"  ספר בראשית פרק ח' פסוק ט"ו וידבר אלוהים אל נח לאמר...

2) הוא מופיע אך בצורה מוזרה כגון אש,עשן או ענן.  הנה כמה פסוקים:
        ספר ישעיהו פרק י"ט פסוק א' הנה יהוה רוכב על-עב קל.
        ספר יחזקאל פרק ח' פסוק ב' ואראה, והנה דמות כמראה-אש –ממראה מתניו ולמטה, אש, וממתניו ולמעלה, כמראה-זהר כעין החשמלה.
        ספר תהילים פרק י"ח פסוק ח' עשן עלה מנחיריו ואש טורפת מפיו.

3) כאשר הוא מופיע בצורתו האנושית ומשוחח עם אנשיו, הוא אינו יכול להיות אלוהים בלתי נראה.  הוא חייב להיות ישו שהגיע מחיקו של אלוהים בכדי לחשוף אותו.  בפסוקים הבאים "מילתו של אלוהים (ישו)" התגלה בפני אברהם: 

        ספר בראשית פרק ט"ו פסוקים ד, ה'  והנה דבר-יהוה אליו לאמר, "לא יירשך זה: כי-אם אשר יצא ממעיך, הוא יירשך.  ויוצא אותו החוצה, ויאמר "הבט-נא השמימה וספור הכוכבים - - אם תוכל לספור אותם", ויאמר לו "כה יהיה זרעך".

        בפסוקים הבאים, "מלאך אלוהים (ישו)" הופיע בפני הגר:

        ספר בראשית פרק ט"ז פסוקים ז', ח', י"ג וימצאה מלאך יהוה, על עין המים—במדבר, על העין, בדרך שור.  ויאמר, "הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי.  ותאמר (הגר) - - מפני שרה גבירתי, אנוכי בורחת.  ותקרא שם יהוה הדובר אליה, אתה אל ראי: כי אמרה, "הגם הלום ראיתי - - אחרי רואי"?.

בפסוק הנ"ל "מלאך ה'" היה ישו כי הגר קראה לו אלוהים.  לכן הוא לא יכול היה להברא כמלאך.

לסיכום, ניתן לומר בוודאות שישו היה והנו מן הנצח, האלוהים הנראה שבשמיים.  הוא הפך לבן אנוש דרך האינקרנציה ושכן בינינו.  הוא היה ותמיד יהיה ההתגלות של האלוהים הבלתי נראה.  כמו כן, רוח הקודש היא התגלות האלוהים ברוח, הוא תמיד עמנו להדריך, לעורר השראה ולעזור לנו להבין את מילתו של אלוהים.  את כל זאת ניתן לסכם בפסוק הבא:

בספר אגרת יוחנן הראשונה פרק 5 פסוק 7 "הן שלושה הם המעידים בשמיים: האב, המילה, ורוח הקודש, ושלושתם אחד הם".

אפילוג

הרבה מן הביטויים השייכים לעבר נמצאים בכתובים.  כשאלה נקראים היום יש להם משמעות שונה אשר יכולה להיות גם מטעה.  לדוגמא בביטוי "יד ימין" נעשה שימוש בכדי לציין "כח".  בואו נבחר מספר פסוקים מהכתובים בהם נעשה שימוש בביטוי "יד ימין" ונחליפו במלה "כח".  התוצאה תהיה מאד משכנעת.

ספר שמות פרק ט"ו פסוק ו' "...ימינך יהוה, תרעץ אויב."

ספר איוב פרק מ' פסוק י"ד "וגם אני אודך: כי-תושע לך ימינך".

ספר תהילים פרק ע"ח פסוק נ"ד  "ויביאם, אל גבול קדשו, הר-זה, קנתה ימינו".

ספר ישעיהו פרק ס"ג פסוק י"ב "מוליך לימין משה, זרוע תפארתו, בוקע מים מפניהם, לעשות לו שם עולם".

ספר מעשי השליחים פרק 5 פסוק 31: "את זה הרים אלוהים בימינו להיות שר ומושיע, לתת לישראל תשובה וסליחת חטאים;.

ספר אגרת פטרוס הראשונה פרק 3 פסוק 22: "אשר עלה השמימה והוא לימין אלוהים, ולפניו הכנעו מלאכים ורשיות וגבורות".

        אם נפרש את דבריו של פטרוס כפשוטם יהיה ניתן לחשוב שישו ממש יושב או עומד לימינו של אלוהים, דבר שאינו הגיוני.  בתחילה, אלוהים הוא בלתי נראה (ראה ספר שמות פרק ל"ג פסוק כ' וספר הבשורה על פי יוחנן פרק 1 פסוק 18) לכן אין שום הבדל בין להיות, לשמאלו או לימינו בצורה פיסית.  שנית, ישו כבר קיבל את כל "הרשויות בשמים" (ראה ספר הבשורה על פי מתי פרק 28 פסוק 18 הנ"ל).  לכן, הפסוק מספר אגרת פטרוס הראשונה יהיה הרבה יותר הגיוני אם יפורש באופן הבא: זה שעלה השמיימה והוא כוחו של אלוהים.

        כמו כל יצור אנושי, כאשר נולד בן זכר הוא באופן אוטומטי נעשה בן ולו אב.  כשישו עבר את האינקרנציה בגוף הוא נעשה בן, וכמו שאנו יודעים, הנולד מחיק האלוהים, הוא הפך בנו של אלוהים ואלוהים הפך לאב.  הדבר היה נכון לגבי האינקרנציה שלו וחזר על עצמו, ובצדק בברית החדשה.  אך הוא לא היה בנו של אלוהים לפני האינקרנציה.  בקלות ניתן להוכיח את הדבר מפני שבכל התנ"ך לא מוזכר "בנו של אלוהים" אף פעם אחת.  יתר על כן, שמו של "אלוהים האב" היה מוצדק נכונה בברית החדשה אך אינו קיים בתנ"ך גם כן.  ולבסוף, לאחר עלייתו של ישו השמיימה הוא ההתגלות היחידה של אלוהים הבלתי נראה והוא האלוהים הידוע היחידי בגן עדן.  
 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar Gallery
Home Page