Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

7 בספטמבר, 2011

ציור מספר 3

זמן מה לאחר לידתו של ישו, המלך הורדוס שמע על לידתו של המשיח לו חיכו היהודים במשך מאות שנים.  הדבר צריך היה להיות לו לכבוד והוא צריך היה להיות גאה בעובדה שאירוע היסטורי ואלוהי שכזה, אירוע שעליו הודיעו מאות שנים לפני כן ולו ציפו רב העם בישראל קרה בתקופת שלטונו.  במקום זאת, הוא היה מוטרד מכך שהוא עלול לאבד את כסאו.  הוא נתן הוראה להוציא להורג את כל הבנים שלהם טרם מלאו שנתיים בבית לחם ובסביבתה.  הוא חישב את הגיל הזה על פי המידע שניתן לו.

הערה: הסיפור המלא נמצא בספר מתי 2: 23-1.

הבריחה למצרים

Flight into Egypt

 

מתי 2: 14-13
13 הם הלכו משם והנה מלאך יהוה נראה אל יוסף בחלום לאמר קום קח את הילד ואת אמו וברח לך מצרימה והיה שם עד אשר אמר אליך כי הורדוס צדה את הילד לאבדו
14 ויקם ויקח את הילד ואת אמו בלילה ויברח מצרימה

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית