Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

 

 

26 באוקטובר, 2011

ציור מספר 10

הבגידה של יהודה איש קריות הוזכרה בנבואה בתנ"ך בתהילים:
 גַּם-אִישׁ שְׁלוֹמִי, אֲשֶׁר-בָּטַחְתִּי בוֹ--    אוֹכֵל לַחְמִי;הִגְדִּיל עָלַי    עָקֵב. תהילים מ"א, י'

 

בגידתו של יהודה איש קריות

Betrayal by Judas

מתי 26: 48-36
36 אחרי כן בא אתם ישוע אל חצר הנקרא גת שמני ויאמר אל התלמידים שבו לכם פה עד אשר אלך שמה והתפללתי
37 ויקח אתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להעצב ולמוג
38 ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי
39 וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך
40 ויבא אל התלמידים וימצאם ישנים ויאמר אל פטרוס הנה לא היה ביכלתכם לשקד עמי שעה אחת
41 שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה
42 ויוסף ללכת לו שנית ויתפלל לאמר אבי אם לא תוכל הכוס הזאת לעבר ממני מבלי שתותי אתה יהי כרצונך
43 ויבא וימצאם גם בפעם הזאת ישנים כי עיניהם היו כבדות
44 ויניחם ויוסף ללכת ויתפלל שלישית באמרו עוד הפעם כדבר הזה
45 ויבא אל התלמידים ויאמר אליהם נומו מעתה ונוחו הנה השעה קרובה ובן האדם נמסר לידי חטאים
46 קומו ונלכה הנה הלך וקרב המסר אותי
47 עודנו מדבר והנה בא יהודה אחד משנים העשר ועמו המון רב ברחבות ובמקלות מאת ראשי הכהנים וזקני העם
48 והמסר אתו נתן להם אות לאמר האיש אשר אשקהו זה הוא תפשוהו

השאלות הגדולות אודות בגידתו אל יהודה איש קריות הן :

שאלה: האם יהודה אחראי למעשיו?

תשובה: כן.  בסעודה האחרונה (מתי 26: 24) ישו אמר: " הֵן בֶּן־הָאָדָם הַלוֹךְ יֵלֵךְ כַּכָּתוּב עָלָיו וְאוֹי לָאִישׁ אֲשֶׁר עַל־יָדוֹ יִמָּסֵר בֶּן־הָאָדָם טוֹב לָאִישׁ הַהוּא שֶׁלּא נוֹלָד׃

שאלה: אבל בתחילת הפסוק (מתי 26: 24) ישו גם אמר: "הן בן האדם הלוך ילך ככתוב עליו".  זה נראה שזה נכתב לכן זה חייב לקרות.

תשובה: אלוהים אכן ידע על בגידתו של יהודה.  למעשה הוא ידע על כך עוד בטרם יהודה נולד.  אנחנו צריכים לזכור שאלוהים קיים מחוץ למימד הזמן והמרחב.  הוא יודע כל פרט אודות מה שכל אחד מאתנו יעשה בעתיד.  אך אל לנו לבלבל בין מה שאלוהים יודע ומה שאלוהים עושה.  אלוהים נתן לנו רצון חפשי שאותו הוא לעולם לא ישנה.  הרצון החפשי ניתן ליהודה כמו לכל אחד מאתנו.  יהודה בחר לבגוד בישו, אלוהים ידע זאת מה שאומר גם שזה היה כתוב ואלוהים יכול היה לעצור את זה.  אך במקרה זה הוא היה מפר את ברית הרצון החפשי אשר הוא נתן לנו וזאת הוא לא יעשה לעולם.

שאלה: האם זה אומר שאסור לנו להאמין בגורלנו?

תשובה: גורלנו תלוי בנו במידה מסויימת, כי אין לנו שליטה על תאונות, אסונות טבע, מלחמות או אסונות לא צפויים בעתיד אבל כל מה שאנחנו עושים מרצוננו החפשי תורם לגורלנו.  אלוהים אכן יודע מהו גולנו אבל הוא לא מתערב בהחלטות שלנו.  הוא נתן לנו רצון חפשי שהוא תמיד ייכבד.

 

 
 

חייו של אדוננו


ראיון וידאו (2011)

פייר ביטר מצייר בסטודי

שנת ההתלהבות
השילוש הקדוש נחשף דרך הציור
השילוש הקדוש
? האם היהדות, הנצרות, והאיסלם יכולות להסכים על אלוהים אחד
האם אנחנו תאיו של אלוהים?
ישו לפני ואחרי האינקרנציה
אמונתי באלוהים

מצגת וידאו (2018)

המשיח מן הנצח עד סוף זמן


 
 
Pierre Bittar גלריית
דף הבית