پییر بیتار – نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

 

 

٩ اکتبر ٢٠١١

تابلوی شمارۀ ١٢

صلیب و مرگ

مصلوب کردن عیسی مسیح

یوحنا ١٩ : ١٦ - ٢٧
١٦
سرانجام پیلاطس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند.
١٧
عیسی در حالی که صلیب خود را می برد، به جائی که به "محلۀ کاسۀ سر" (و به عبری به جلجتا موسوم است) رفت.
١٨
در آنجا اورا به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری را در سمت چپ او مصلوب کردندو عیسی در وسط آن دو نفر بود
١٩
پیلاطس تقصیر نامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد نوشته چنین بود : عیسی ناصری، پادشاه یهود
٢٠
بسیاری از یهودیان این تقصیر نامه را خواندند، زیرا جائی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبودو آن تقصیر نامه به زبان های عبری، لاتین و یونانی نوشته شده بود.
٢١
سران کاهنان یهود به پیلاطس گفتند:" ننویس پادشاه یهود"، "بنویس او ادعا میکرد که پادشاه یهود است."
٢٢
پیلاطس پاسخ داد: "هرچه نوشتم، نوشتم."
٢٣
پس از این که سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای اورا برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت. ولی پیراهن او باقی ماند پیراهن او درز نداشت و از بالا تا پائین یک پارچه بافته شده بود
٢٤
به یکدیگر گفتند : " بیائید آنرا پاره نکنیم. " روی آن قرعه بیاندازیم و ببینیم به چه کسی می رسد." به این ترتیب کلام خدا که می فرماید : "لباس های مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردایم فرعه افکندند" به حقیقت پیوست این است آنچه سربازان کردند
٢٥
نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپای و مریم مجدلیه ایستاده بودند
٢٦
وقتی عیسی مادر خودرا دید که پهلوی همان شاگردی است که اورا دوست میداشت، به مادر خود گفت : " مادر * این پسر تو است ،"
٢٧
و بعد به شاگرد خود گفت : " و این مادر تو است" و از همان لحظه آن شاگرد او را بخانه خود برد.

* لغتی که در یونانی به مادر اطلاق میشود، نشانی از بی احترامی ندارد

چه اندوه عمیقی بر قلب مریم سنگینی میکرد هنگامی که دید پسرش را به تمسخر گرفتند، شکنجه دادند و حالا به صلیب کشیدند. پیش گوئی شمعون در معبد (لوقا ٢:٣٥) که به مریم گفته بود: در روح تو نیز خنجری فرو خواهد رفت، تحقق یافت.

یوحنا ١٩: ٢٦- ٢٧ به دو دلیل نوشته ای بسیار مهم است .

  1. عیسی تنها فرزند مریم بود، زیرا اگر برادرها یا خواهر هائی داشت، آنها مواظبت از مریم را عهده دار میشدند و یا حدّ اقل اورا تا محل مصلوب کردن عیسی همراهی میکردند
  2. اهمیت دیگر آنکه، این نکته سومین توصیه از هفت گفتۀ آخر عیسی بود (کلمات عیسی بر روی صلیب) اهمیت سومین سفارش فراتر از نگرانی عیسی در مورد مواظبت از مادرش است، هنگامی که به او گفت:" این است پسر تو " و به یوحنا گفت: "این است مادر تو" هیچ کس باور نمیکند که خدای قادر هنگامی که در بهشت است قدرت ندارد تا از مادرش نگهداری کند تنها توضیح منطقی آن است که عیسی به خاطر ترحم بر ما و مخصوصأ بر آنهائی که مادرشان را از دست داده اند، و یا مادری در کنارشان نیست، به ما تسلی داد تا بدانیم آنچه که او به یوحنا گفت برای همگی ما صدق میکند. مریم مادر ما است

حقیقت آن است که باکرۀ مبارک مریم، از الوهیت برخوردار نیست، زیرا او نیز مثل همۀ ما آفریده شده است. در عین حال، به دلائل زیر او زنی معمولی هم نیست.

  1. خداوند نمی تواند با فردی گناهکار زندگی کند همۀ ما داستان فرشته ای را که ساقط شد،و به اسم شیطان خوانده میشود را در کتاب مقدس خوانده ایم( اشعیا ١٤: ١٢ - ١٥) اگر خداوند شیطان و پیروانش را به زمین انداخته است، دقیقأ بخاطر این است که شیطان در بین مخلوقات خداوند مرتکب اولین گناه شد ، که حسادت بود. باید اذعان کرد که خداوند زنی گناهکار را انتخاب نمیکرد تا دوران حاملگی ٩ ماهه را در رحم او بگذراند
  2. در بشارت عظیم (تابلوی شمارۀ ١ را ببینید (لوقا ١ : ٢٦ - ٣٨) جبرئیل فرشته به او گفت: " سلام بر تو ای کسی که مورد لطف هستی، تو در بین زنان متبارک هستی، خداوند با تو است."

دعای طلب بخشایش

خدای قادر و مقدس عزیز،

تو خود را متواضع کردی و در عیسی مسیح جسم پوشیدی نور سماوی تو قلوب و جانهای ما را روشن کرد و ما را از مرگ ابدی نجات بخشید. ما بجای آنکه حضور تو را در بین خود جلال بدهیم تو را خوار و مردود شمردیم و بر صلیب میخکوب کردیم. حتی امروزهر روز با عدم اطاعت از فرامینت، تورا مصلوب میکنیم. ولی تو با محبت نامحدود و بخشایشت پذیرفتی که خون خود را بر صلیب بریزی تا تمام گناهان مارا پاک کنی.

پدر، من با غفلت و اهمال از فرامین تو با افکار، اعمال و گفتارم تو را رنجانده ام. میدانم که لایق رحمت تو نیستم. خداا، از تو مسئلت دارم که گناهان دانسته و ندانستۀ مرا بیامرزی. عیسی از تو دعوت میکنم که به قلب من بیائی و منجی من باشی. از تو درخواست میکنم که از این لحظه راهنمای من باشی. تعهد میکنم که از امروز صدای تورا بشنوم و فرامینت را اطاعت کنم عیسی، متشکرم برای آنکه با ریختن خونت بر صلیب، بمن حیات جاودانی دادی

آمین

 

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی