پییر بیتار – نقاش امپرسیونیست فرانسوی  
 

زندگی خداوند ما

 
 

مقدمه

 
 

پییر در دعاهایش از خدا خواسته بود تا از او در بشارت کلامش استفاده کند. خدا دعاهایش را مستجاب فرموده و به او مأموریت داده تا نقاشی هایی بر اساس انجیل بکشد. در جواب به این خواندگی، پییر درژانویۀ سال ٢٠١١ با الهام از اناجیل شروع به نقاشی زندگی عیسی مسیح کرد. او این کار عظیم خود را با کمک و هدایت خدا پیش برده و در سال ٢٠١٢ آنرا تکمیل خواهد کرد. جلال بر نام خداوند.

پییر تصمیم دارد که طبقۀ اول گالری نقاشی خود را به موزه تبدیل کرده آنرا در دسترس عموم قرار دهد. چهارده نقاشی بزرگ (٧ فوت x ٥ فوت) روی دیوار به ترتیب از نقاشی بشارت عظیم تا نقاشی صعود به آسمان آویخته خواهند شد. این تابلوها به معرض فروش گذاشته نخواهند شد، ولی کپی چاپ شده با کیفیت بالا از آنها را میتوانید در اندازه های مورد نظر سفارش دهید.

 
     
  پییر بیتار- تابلوهای نقاشی انجیلی  
 

عکس بالا پییر را در هنگام کار روی این پروژه نشان میدهد. این نمایشگاه به دو دلیل منحصر بفرد و بی سابقه است.

  1. نقاشی هایی که در گذشته بنابر انجیل کشیده شده اند، یا کلاسیک بوده اند یا برای موارد آموزشی ارائه شده اند. این اولین بار در تاریخ است که یک نقاش امپرسیونیست انجیل را با رنگهای زنده و کروماتیک به روی بوم نقاشی می آورد.
  2. این نمایشگاه بسیار بی نظیر است از این لحاظ که تمام تابلوهای نقاشی اش توسط یک نقاش با استفاده از رنگ روغن تمام مراحل زندگی خداوند ما- تولد، کودکی، خدمت، مرگ، رستاخیز و صعود را به معرض نمایش میگذارد.

از هم اکنون تا افتتاح رسمی موزۀ Pierre Bittar، یک تابلوی نقاشی از مجموعۀ زندگی خداوند ما، پشت پنجرۀ این گالری به معرض نمایش گذاشته خواهد شد و از طریق سامانۀ Pierre Bittar میتوانید اطلاعات لازم در مورد پیشرفت این پروژه را دریافت کنید. هر چند هفته یکبار یک تابلوهای نقاشی به ترتیب زیر ارائه خواهد شد:

١)
بشارت عظیم
تولد او
٢)
تولد عیسی مسیح
تولد او
٣)
گریز به مصر
کودکی او
٤)
در معبد همراه با پزشگان
کودکی او
٥)
اولین چهار شاگرد
خدمت او
٦)
عروسی در قانا
خدمت او
٧)
عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
خدمت او
٨)
اطعام ٥٠٠٠ نفر
خدمت او
٩)
شام آخر
آخرین روزهای او
١٠)
خیانت یهودا
آخرین روزهای او
١١)
تحقیر عیسی
آخرین روزهای او
١٢)
صلیب و مرگ
آخرین روزهای او
١٣)
رستاخیز عیسی
آخرین روزهای او
١٤)
صعود
آخرین روزهای او

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
  
گالری Pierre Bittar
 صفحه اصلی