Pierre Bittar French Impressionist Artist  
 

Pierre Bittar: French Impressionist Artist

 
 

از
پییر بیتار
جون 2013

 

مقدمه

ما با هم فرق داریم. ایمان ما اگر چه بنابر تعلیمات مذهبی ما متفاوت میباشد ولیکن مهمتر از این بخاطر جانمان و وجدانمان اعتقادات ما متفاوت هستند.

برخی مردم آنچه که شنیده اند را می پذیرند در حالیکه دیگرانی هستند که باید اول متقاعد شوند و بعد ایمان بیاورند. و البته هستند کسانی که نه اهمیت میدهند و نه ایمان می آورند.

من مسیحی بزرگ شدم  و به یک خدا که در جسم عیسی مسیح خود را مکشوف ساخته ایمان دارم. من ، در زمان جوانی، تعلیمات مسیحی خوبی داشتم که به من کمک کرد تا مسیحی شوم، ولی همانگونه که در بالا توضیح دادم، من در گروه افرادی قرار دارم که باید اول متقاعد شوم تا ایمان بیاورم.

من در دعا از خدا خواستم با به من کمک کند که او را بشناسم و موقعیتی به من بدهد تا بتوانم ایمانم را با دیگران در میان بگذارم. او در سال 2011 مرا با جواب دعایم برکت داد و از من خواست تا زندگی خداوندم را با نقاشی بیان کنم. و از همان هنگام از او الهام نوشتن گرفتم. اول داستان مأموریت نقاشی ام را در کتابی نوشتم، بعد به من الهام شد که مقالاتی راجع به خدا در سامانه ام " www.pierrebittar.com " به ١٧ زبان زندۀ دنیا بنویسم. مجموعه ای از این نوشتجات در   کتابچه ای با عنوان " خدا و ما" به چاپ رسیده است.

جملات زیر با عنوان " ایمان من به خدا" ایمان من به او را بطور خلاصه بیان میکند. شاید این خلاصه کمکی باشد برای کسانی که هنوز در جستجوی شناخت خدا هستند و میخواهند بدانند که خدا کیست؟

------------- o ------------

ایمان من به خدا

من به یک خدای قادر، ابدی و نادیدنی ایمان دارم که خود را در قالب عیسی مسیح به آفریدگانش در آسمان و زمین مکشوف کرده است.

من ایمان دارم عیسی از آغوش خدا، از ازل، تنها مکاشفۀ خدا بوده است به فرشتگان در آسمان و به انسانها در زمین. عیسی به عنوان کلمۀ خدا آمد، و با کمک روح خدا، همه چیز را آفرید، و هیچ چیز بجز توسط او آفریده نشد. او به آنچه آفریده شد جان داد.

من ایمان دارم که خدا در جسم عیسی مسیح به زمین آمد، مسیح نجات دهنده. و با کمک روح قادر خدا، عیسی از مریم باکره مقدس متولد شد. او به زمین آمد تا خدا را به ما مکشوف سازد و جانهای ما را از مرگ ابدی رهایی بخشد. او با تواضع توسط مردم خوار شمرده شدن را پذیرفت، و مانند بره، خود را روی صلیب قربانی کرد و خون خود را ریخت تا گناهان ما را پاک سازد. او مرد، دفن شد، و روز سوم قیام کرد، و به آسمان صعود نمود و امروز و برای ابد بر مسند خدای قادر مطلق نشسته است.

من ایمان دارم که بعد از اینکه عیسی مسیح ما را ترک کرد و به آسمان صعود نمود، او روح القدس را بجای خود فرستاد تا در هر که به او ایمان می آورد ساکن شود. در آخر دنیا، عیسی باز خواهد گشت، با تمام جلالش، تا زندگان و مردگان را داوری نماید و از عادلان دعوت خواهد کرد تا برای ابد در ملکوت او در کنارش زیست کنند.

 

 
 
زندگی خداوند ما
مقدمه ١- بشارت عظیم ٢- تولد عیسی ٣- گریز به مصر
٤- در معبد با پزشگان ٥- اولین چهار شاگرد ٦- عروسی در قانا ٧- عیسی پسر بیوه زن را برمیخیزاند
٨- اطعام ٥٠٠٠ نفر ٩- شام آخر ١٠- خیانت یهودا ١١- تحقیر عیسی
١٢- صلیب و مرگ ١٣- رستاخیز عیسی ١٤- صعود بشارت انجیل

مصاحبه ویدیویی (2011)

پیر بیتیتار در استود

سال ربوده شدن
درک تثلیث مقدس تو
مکشوفﻑ شدنﻥ تثلﯿﻴث مقدسﺱ از طریق یک نقاشی
تثلیث اقدس
آیا یهودیت، مسیحیت، و اسلام میتوانند موافق یک خدا باشند؟
آیا ما سلولهای خدا هستیم؟
مسیح قبل و بعد از جسم پوشیدن
ایمان من به خدا
إيماني بالله
(2018) ارائه ویدئو

کریستین از عطوفت تا پایان زمان


 
 
Pierre Bittar Gallery
Home Page